Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2520%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2520%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +953.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +953.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +620%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +401%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7352%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1180%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +401%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7352%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1180%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Banana pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 19.74g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 2.76g Banana pudding
Ճարպեր 0g 1.7g Banana pudding
Ածխաջրեր 98.9g 19.74g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 105kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Gumdrop
Կալցիում 3mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 0.4mg 0.06mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 12mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 1mg 216mg Banana pudding
Կալիում 5mg 131mg Banana pudding
Նատրիում 44mg 296mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.33mg Banana pudding
Պղինձ 0.012mg 0.01mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg 0.003mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg 2µg Banana pudding
Վիտամին A 0IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Banana pudding
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.006mg 0.033mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.013mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.01mg 0.072mg Banana pudding
Վիտամին B5 0.012mg 0.267mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.005mg 0.036mg Banana pudding
Folate, total 0µg 4µg Banana pudding
Վիտամին B12 0µg 0.3µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 0.971g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.46g Banana pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.118g Banana pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 252mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.971g)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 58.97g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Banana pudding
Banana pudding is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: