Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +580%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 104
հավասար Նատրիում - 284
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +580%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 104
հավասար Նատրիում - 284

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին D (D2 + D3) - 0.8
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
հավասար Վիտամին B2 - 0.147
հավասար Վիտամին B5 - 0.274
հավասար Վիտամին B6 - 0.038
հավասար Վիտամին B12 - 0.31
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին D (D2 + D3) - 0.8
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
հավասար Վիտամին B2 - 0.147
հավասար Վիտամին B5 - 0.274
հավասար Վիտամին B6 - 0.038
հավասար Վիտամին B12 - 0.31

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
հավասար Ածխաջրեր - 18.89
հավասար Ջուր - 74.59
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
հավասար Ածխաջրեր - 18.89
հավասար Ջուր - 74.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 1.064
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 1.064

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Chocolate pudding
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 18.49g Banana pudding
Սպիտակուցներ 2.76g 3.15g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.7g 1.92g Chocolate pudding
Ածխաջրեր 19.74g 18.89g Banana pudding
Կալորիականություն 105kcal 105kcal
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.4g Chocolate pudding
Կալցիում 102mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.06mg 0.4mg Chocolate pudding
Մագնեզիում 12mg 19mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 216mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 131mg 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 296mg 284mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.33mg 0.43mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.01mg 0.068mg Chocolate pudding
Մանգան 0.003mg 0.062mg Chocolate pudding
Սելեն 2µg 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 170IU
Վիտամին A, RAE 46µg 46µg
Վիտամին D 33IU 33IU
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0.8µg
Վիտամին C 0.8mg 0.8mg
Վիտամին B1 0.033mg 0.034mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.137mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.108mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.267mg 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0.038mg Chocolate pudding
Folate, total 4µg 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.3µg 0.31µg Chocolate pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.125mg 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.167mg 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.271mg 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.219mg 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.07mg 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.185mg 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.075mg 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 0.971g 1.064g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 0.561g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0.132g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Banana pudding
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.093g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: