Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5080%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2841.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5250%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5000%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5080%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2841.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5250%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +300%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +830.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +830.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +4391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1400%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1400%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 63.6g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 0g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 98.9g 65.5g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 462kcal Oh henry
Շաքար 58.97g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.9g Oh henry
Կալցիում 3mg 69mg Oh henry
Երկաթ 0.4mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 1mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 1mg 140mg Oh henry
Կալիում 5mg 259mg Oh henry
Նատրիում 44mg 193mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.012mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.01mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 0.8µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին E 0mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին B1 0.006mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.013mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 0.01mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.012mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.005mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 0µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0µg 0.2µg Oh henry
Choline, total 0mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 0µg 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 0mg 7mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.05g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 9.6g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 12.77g)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Oh henry
Oh henry is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 149mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.6g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: