Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5960%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3200%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3833.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5960%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3200%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +24600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +24600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1910%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1910%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Whatchamacallit
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 61.33g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 0g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 98.9g 63.23g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 58.97g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 3mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.4mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 1mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 1mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 5mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 44mg 299mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.43mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.012mg 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.01mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.8µg 0.7µg Gumdrop
Վիտամին A 0IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 0µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 0mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.006mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.013mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.01mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.012mg 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.005mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 0µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 0mg 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 0µg 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 0mg 12mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.12g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 17.04g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 10.11g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 255mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.04g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: