Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Herring և Ling fish raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Herring vs Ling fish raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.7%
հավասար Կալիում - 379
հավասար Պղինձ - 0.11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 53% 30% 130% 37% 15% 35% 40% 6% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 25% 45% 85% 34% 18% 22% 37% 4% 200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.7%
հավասար Կալիում - 379
հավասար Պղինձ - 0.11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Herring
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +131.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +2246.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.11
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 28% 162% 3% 28% 69% 78% 45% 81% 9% 1643% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 0% 28% 44% 44% 20% 71% 6% 70% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +131.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +2246.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.11

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1710.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%
23% 12% 64%
Սպիտակուցներ: 23.03 գ
Ճարպեր: 11.59 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 64.16 գ
Այլ: 1.22 գ
19% 80%
Սպիտակուցներ: 18.99 գ
Ճարպեր: 0.64 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 79.63 գ
Այլ: 0.74 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1710.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1143.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.4%
26% 47% 27%
Հագեցած ճարպ: 2.615 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.79 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.735 գ
28% 21% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.12 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1143.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Herring Ling fish raw
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Herring Ling fish raw Opinion
Սպիտակուցներ 23.03g 18.99g Herring
Ճարպեր 11.59g 0.64g Herring
Կալորիականություն 203kcal 87kcal Herring
Կալցիում 74mg 34mg Herring
Երկաթ 1.41mg 0.65mg Herring
Մագնեզիում 41mg 63mg Ling fish raw
Ֆոսֆոր 303mg 198mg Herring
Կալիում 419mg 379mg Herring
Նատրիում 115mg 135mg Herring
Ցինկ 1.27mg 0.78mg Herring
Պղինձ 0.118mg 0.11mg Herring
Մանգան 0.04mg 0.03mg Herring
Սելեն 46.8µg 36.5µg Herring
Վիտամին A 120IU 100IU Herring
Վիտամին A, RAE 36µg 30µg Herring
Վիտամին E 1.37mg Herring
Վիտամին D 214IU Herring
Վիտամին D (D2 + D3) 5.4µg Herring
Վիտամին C 0.7mg 0mg Herring
Վիտամին B1 0.112mg 0.11mg Herring
Վիտամին B2 0.299mg 0.19mg Herring
Վիտամին B3 4.124mg 2.3mg Herring
Վիտամին B5 0.74mg 0.32mg Herring
Վիտամին B6 0.348mg 0.304mg Herring
Folate, total 12µg 7µg Herring
Վիտամին B12 13.14µg 0.56µg Herring
Վիտամին K 0.1µg Herring
Տրիպտոֆան 0.258mg 0.213mg Herring
Տրեոնին 1.01mg 0.832mg Herring
Իզոլեյցին 1.061mg 0.875mg Herring
Լեյցին 1.872mg 1.543mg Herring
Լիզին 2.115mg 1.744mg Herring
Մեթիոնին 0.682mg 0.562mg Herring
Ֆենիլալանին 0.899mg 0.741mg Herring
Վալին 1.187mg 0.978mg Herring
Հիստիդին 0.678mg 0.559mg Herring
Խոլեստերին 77mg 40mg Ling fish raw
Հագեցած ճարպ 2.615g 0.12g Ling fish raw
22:6 n-3 (DHA) 1.105g Herring
20:5 n-3 (EPA) 0.909g Herring
22:5 n-3 (DPA) 0.071g Herring
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.79g 0.09g Herring
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.735g 0.22g Herring

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Herring Ling fish raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
179%
Herring
24%
Ling fish raw
Mineral Summary Score
62%
Herring
48%
Ling fish raw

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Ling fish raw
Ling fish raw is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Ling fish raw
Ling fish raw is lower in Խոլեստերին (difference - 37mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ling fish raw
Ling fish raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.495g)
Which food is lower in Նատրիում?
Herring
Herring is lower in Նատրիում (difference - 20mg)
Which food is richer in minerals?
Herring
Herring is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Herring
Herring is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Herring - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175117/nutrients
  2. Ling fish raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173670/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: