Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Kumquat և Purple mangosteen սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Kumquat and Purple mangosteen?

  • Kumquat has more Վիտամին C, Բջջանյութ(Fiber), and Երկաթ than Purple mangosteen.
  • Kumquat's daily need coverage for Վիտամին C is 46% higher.
  • Purple mangosteen has 5 times less Կալցիում than Kumquat. Kumquat has 62mg of Կալցիում, while Purple mangosteen has 12mg.

We used Kumquats, raw and Mangosteen, canned, syrup pack types in this comparison.

Infographic

Kumquat vs Purple mangosteen infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +37.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +37.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +23.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1413.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +82.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1413.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +82.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Purple mangosteen
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Purple mangosteen Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 16.11g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 1.88g 0.41g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.58g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 17.91g Purple mangosteen
Կալորիականություն 71kcal 73kcal Purple mangosteen
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 9.36g g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 1.8g Kumquat
Կալցիում 62mg 12mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.3mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 13mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 8mg Kumquat
Կալիում 186mg 48mg Kumquat
Նատրիում 10mg 7mg Purple mangosteen
Ցինկ 0.17mg 0.21mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.095mg 0.069mg Kumquat
Վիտամին A 290IU 35IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg mg Kumquat
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 43.9mg 2.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.037mg 0.054mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.09mg 0.054mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 0.286mg Kumquat
Վիտամին B5 0.208mg 0.032mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg 0.018mg Kumquat
Folate, total 17µg 31µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Purple mangosteen
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
6
Purple mangosteen
Mineral Summary Score
16
Kumquat
8
Purple mangosteen

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
2%
Purple mangosteen
Carbohydrates
16%
Kumquat
18%
Purple mangosteen
Fats
4%
Kumquat
3%
Purple mangosteen

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 58)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $5)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: