Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Kumquat և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Kumquat and Lychee

  • Kumquat has more Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, and Կալցիում, however Lychee is higher in Վիտամին C, and Պղինձ.
  • Lychee covers your daily need of Վիտամին C 31% more than Kumquat.
  • Kumquat has 12 times more Կալցիում than Lychee. While Kumquat has 62mg of Կալցիում, Lychee has only 5mg.
  • Kumquat has less Շաքար.

These are the specific foods used in this comparison Kumquats, raw and Litchis, raw.

Infographic

Kumquat vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
3
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +63.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.8%
հավասար Կալիում - 171
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +63.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.8%
հավասար Կալիում - 171

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
4
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Lychee
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.88g 0.83g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.44g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 71kcal 66kcal Kumquat
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 9.36g 15.23g Kumquat
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 1.3g Kumquat
Կալցիում 62mg 5mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.31mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 10mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 31mg Lychee
Կալիում 186mg 171mg Kumquat
Նատրիում 10mg 1mg Lychee
Ցինկ 0.17mg 0.07mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg 0.148mg Lychee
Վիտամին A 290IU 0IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg 0.07mg Kumquat
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 43.9mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.037mg 0.011mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.065mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 0.603mg Lychee
Վիտամին B5 0.208mg mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg 0.1mg Lychee
Folate, total 17µg 14µg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան mg 0.007mg Lychee
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg 0.041mg Lychee
Մեթիոնին mg 0.009mg Lychee
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g 0.099g Lychee
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g 0.12g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g 0.132g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
25
Lychee
Mineral Summary Score
16
Kumquat
13
Lychee

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
5%
Lychee
Carbohydrates
16%
Kumquat
17%
Lychee
Fats
4%
Kumquat
2%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lychee
Lychee is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.004g)
Which food is lower in Շաքար?
Kumquat
Kumquat is lower in Շաքար (difference - 5.87g)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: