Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lablab և Papadum սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lablab vs Papadum infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lablab
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +70.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +230.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +220.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +196.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +192.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +224.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +196.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 43% 293% 194% 166% 89% 228% 93% 333% 204% 46%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +70.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +230.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +220.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +196.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +192.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +224.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +196.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Lablab
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +597.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +258.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +670.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5375%
հավասար Վիտամին B1 - 0.277
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 1% 0% 0% 70% 60% 28% 56% 66% 165% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +597.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +258.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +670.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +5375%
հավասար Վիտամին B1 - 0.277

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Lablab
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1880.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +214%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +460.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +189.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +436.3%
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
26% 3% 60% 3% 8%
Սպիտակուցներ: 25.56 գ
Ճարպեր: 3.25 գ
Ածխաջրեր: 59.87 գ
Ջուր: 3.49 գ
Այլ: 7.83 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1880.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +214%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +460.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +189.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +436.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Lablab
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1946.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +368.6%
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
39% 19% 42%
Հագեցած ճարպ: 1.084 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.532 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.148 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1946.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +368.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lablab Papadum
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lablab Papadum Opinion
Զուտ ածխաջրեր 20.69g 41.27g Papadum
Սպիտակուցներ 8.14g 25.56g Papadum
Ճարպեր 0.58g 3.25g Papadum
Ածխաջրեր 20.69g 59.87g Papadum
Կալորիականություն 117kcal 371kcal Papadum
Բջջանյութ(Fiber) 18.6g Papadum
Կալցիում 40mg 143mg Papadum
Երկաթ 4.58mg 7.8mg Papadum
Մագնեզիում 82mg 271mg Papadum
Ֆոսֆոր 120mg 385mg Papadum
Կալիում 337mg 1000mg Papadum
Նատրիում 7mg 1745mg Lablab
Ցինկ 2.85mg 3.4mg Papadum
Պղինձ 0.341mg 0.998mg Papadum
Մանգան 0.482mg 1.562mg Papadum
Սելեն 2.8µg 8.3µg Papadum
Վիտամին A 0IU 50IU Papadum
Վիտամին A, RAE 0µg 13µg Papadum
Վիտամին E 0.05mg Papadum
Վիտամին B1 0.27mg 0.277mg Papadum
Վիտամին B2 0.037mg 0.258mg Papadum
Վիտամին B3 0.411mg 1.472mg Papadum
Վիտամին B5 0.316mg 0.917mg Papadum
Վիտամին B6 0.037mg 0.285mg Papadum
Folate, total 4µg 219µg Papadum
Վիտամին K 0.4µg Papadum
Տրիպտոֆան 0.068mg 0.266mg Papadum
Տրեոնին 0.315mg 0.886mg Papadum
Իզոլեյցին 0.39mg 1.303mg Papadum
Լեյցին 0.691mg 2.115mg Papadum
Լիզին 0.556mg 1.695mg Papadum
Մեթիոնին 0.065mg 0.372mg Papadum
Ֆենիլալանին 0.41mg 1.491mg Papadum
Վալին 0.422mg 1.434mg Papadum
Հիստիդին 0.233mg 0.715mg Papadum
Խոլեստերին 0mg 4mg Lablab
Հագեցած ճարպ 0.099g 1.084g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.532g Papadum
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.245g 1.148g Papadum

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lablab Papadum
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Lablab
37%
Papadum
Mineral Summary Score
59%
Lablab
168%
Papadum

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Papadum
Papadum is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Papadum
Papadum is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in vitamins?
Papadum
Papadum is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lablab
Lablab is lower in Նատրիում (difference - 1738mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Lablab
Lablab is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.985g)
Which food is lower in glycemic index?
Lablab
Lablab is lower in glycemic index (difference - 1)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients
  2. Papadum - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168106/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: