Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Luncheon meat և Chicken liver pate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Luncheon meat vs Chicken liver pate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +215.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +847.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +337.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 175
հավասար Ցինկ - 2.14
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.5% 36% 13% 73% 26% 107% 59% 10% 4.8% 209%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 345% 9.3% 75% 8.4% 50% 58% 60% 21% 251%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +215.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +847.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +337.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 175
հավասար Ցինկ - 2.14

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +146.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +557.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +327.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +777.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +258.1%
հավասար Վիտամին B6 - 0.26
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 3.2% 0% 0% 32% 49% 98% 37% 63% 0% 115% 35% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 43% 20% 0% 33% 13% 323% 141% 157% 60% 241% 1009% 125% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +146.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +557.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +327.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +777.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +258.1%
հավասար Վիտամին B6 - 0.26

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +529.8%
հավասար Ճարպեր - 13.1
հավասար Ջուր - 65.64
18% 13% 66% 3%
Սպիտակուցներ: 17.5 գ
Ճարպեր: 12.77 գ
Ածխաջրեր: 1.04 գ
Ջուր: 65.87 գ
Այլ: 2.82 գ
13% 13% 7% 66%
Սպիտակուցներ: 13.45 գ
Ճարպեր: 13.1 գ
Ածխաջրեր: 6.55 գ
Ջուր: 65.64 գ
Այլ: 1.26 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +529.8%
հավասար Ճարպեր - 13.1
հավասար Ջուր - 65.64

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 4
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.28
35% 51% 14%
Հագեցած ճարպ: 3.944 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.685 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.565 գ
34% 45% 21%
Հագեցած ճարպ: 4 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.28 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 4
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.28

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Luncheon meat Chicken liver pate
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Luncheon meat Chicken liver pate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.04g 6.55g Chicken liver pate
Սպիտակուցներ 17.5g 13.45g Luncheon meat
Ճարպեր 12.77g 13.1g Chicken liver pate
Ածխաջրեր 1.04g 6.55g Chicken liver pate
Կալորիականություն 189kcal 201kcal Chicken liver pate
Կալցիում 5mg 10mg Chicken liver pate
Երկաթ 0.97mg 9.19mg Chicken liver pate
Մագնեզիում 18mg 13mg Luncheon meat
Ֆոսֆոր 170mg 175mg Chicken liver pate
Կալիում 300mg 95mg Luncheon meat
Նատրիում 820mg 386mg Chicken liver pate
Ցինկ 2.15mg 2.14mg Luncheon meat
Պղինձ 0.03mg 0.18mg Chicken liver pate
Մանգան 0.037mg 0.162mg Chicken liver pate
Սելեն 38.3µg 46.1µg Chicken liver pate
Վիտամին A 0IU 724IU Chicken liver pate
Վիտամին A, RAE 0µg 217µg Chicken liver pate
Վիտամին E 0.16mg 0.98mg Chicken liver pate
Վիտամին C 0mg 10mg Chicken liver pate
Վիտամին B1 0.128mg 0.052mg Luncheon meat
Վիտամին B2 0.213mg 1.401mg Chicken liver pate
Վիտամին B3 5.225mg 7.517mg Chicken liver pate
Վիտամին B5 0.613mg 2.62mg Chicken liver pate
Վիտամին B6 0.272mg 0.26mg Luncheon meat
Folate, total 0µg 321µg Chicken liver pate
Վիտամին B12 0.92µg 8.07µg Chicken liver pate
Choline, total 63.9mg 228.8mg Chicken liver pate
Տրիպտոֆան 0.195mg Chicken liver pate
Տրեոնին 0.601mg Chicken liver pate
Իզոլեյցին 0.735mg Chicken liver pate
Լեյցին 1.196mg Chicken liver pate
Լիզին 0.953mg Chicken liver pate
Մեթիոնին 0.34mg Chicken liver pate
Ֆենիլալանին 0.694mg Chicken liver pate
Վալին 0.863mg Chicken liver pate
Հիստիդին 0.347mg Chicken liver pate
Խոլեստերին 78mg 391mg Luncheon meat
Հագեցած ճարպ 3.944g 4g Luncheon meat
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.685g 5.28g Luncheon meat
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.565g 2.46g Chicken liver pate
20:2 n-6 c,c 0.055g Luncheon meat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Luncheon meat Chicken liver pate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Luncheon meat
167%
Chicken liver pate
Mineral Summary Score
54%
Luncheon meat
88%
Chicken liver pate

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Luncheon meat
Luncheon meat is lower in Խոլեստերին (difference - 313mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Luncheon meat
Luncheon meat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.056g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chicken liver pate
Chicken liver pate is lower in Նատրիում (difference - 434mg)
Which food is richer in vitamins?
Chicken liver pate
Chicken liver pate is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chicken liver pate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172928/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: