Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Luncheon meat և Pork chop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Luncheon meat vs Pork chop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +270%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1020%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +250%
հավասար Կալիում - 315
հավասար Սելեն - 36.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.5% 36% 13% 73% 26% 107% 59% 10% 4.8% 209%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 33% 14% 103% 28% 9.7% 86% 35% 1.3% 199%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +270%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1020%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +250%
հավասար Կալիում - 315
հավասար Սելեն - 36.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +80.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +79.8%
հավասար Choline, total - 67.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 3.2% 0% 0% 32% 49% 98% 37% 63% 0% 115% 35% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.9% 4.2% 30% 0% 123% 72% 149% 66% 113% 0% 83% 37% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +80.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +79.8%
հավասար Choline, total - 67.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.4%
հավասար Ջուր - 61.45
18% 13% 66% 3%
Սպիտակուցներ: 17.5 գ
Ճարպեր: 12.77 գ
Ածխաջրեր: 1.04 գ
Ջուր: 65.87 գ
Այլ: 2.82 գ
24% 14% 61%
Սպիտակուցներ: 23.72 գ
Ճարպեր: 14.35 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 61.45 գ
Այլ: 0.48 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.4%
հավասար Ջուր - 61.45

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21%
հավասար Հագեցած ճարպ - 4.339
35% 51% 14%
Հագեցած ճարպ: 3.944 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.685 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.565 գ
39% 44% 17%
Հագեցած ճարպ: 4.339 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.887 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.894 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21%
հավասար Հագեցած ճարպ - 4.339

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Luncheon meat Pork chop
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Luncheon meat Pork chop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.04g 0g Luncheon meat
Սպիտակուցներ 17.5g 23.72g Pork chop
Ճարպեր 12.77g 14.35g Pork chop
Ածխաջրեր 1.04g 0g Luncheon meat
Կալորիականություն 189kcal 231kcal Pork chop
Կալցիում 5mg 56mg Pork chop
Երկաթ 0.97mg 0.87mg Luncheon meat
Մագնեզիում 18mg 20mg Pork chop
Ֆոսֆոր 170mg 241mg Pork chop
Կալիում 300mg 315mg Pork chop
Նատրիում 820mg 74mg Pork chop
Ցինկ 2.15mg 3.15mg Pork chop
Պղինձ 0.03mg 0.105mg Pork chop
Մանգան 0.037mg 0.01mg Luncheon meat
Սելեն 38.3µg 36.4µg Luncheon meat
Վիտամին A 0IU 15IU Pork chop
Վիտամին A, RAE 0µg 4µg Pork chop
Վիտամին E 0.16mg 0.21mg Pork chop
Վիտամին D 40IU Pork chop
Վիտամին D (D2 + D3) 1µg Pork chop
Վիտամին B1 0.128mg 0.49mg Pork chop
Վիտամին B2 0.213mg 0.313mg Pork chop
Վիտամին B3 5.225mg 7.927mg Pork chop
Վիտամին B5 0.613mg 1.104mg Pork chop
Վիտամին B6 0.272mg 0.489mg Pork chop
Վիտամին B12 0.92µg 0.66µg Luncheon meat
Choline, total 63.9mg 67.5mg Pork chop
Տրիպտոֆան 0.282mg Pork chop
Տրեոնին 1.043mg Pork chop
Իզոլեյցին 1.123mg Pork chop
Լեյցին 1.952mg Pork chop
Լիզին 2.109mg Pork chop
Մեթիոնին 0.65mg Pork chop
Ֆենիլալանին 0.985mg Pork chop
Վալին 1.2mg Pork chop
Հիստիդին 0.965mg Pork chop
Խոլեստերին 78mg 78mg
Տրանս ճարպ 0.066g Luncheon meat
Հագեցած ճարպ 3.944g 4.339g Luncheon meat
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.001g Pork chop
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.011g Pork chop
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.685g 4.887g Luncheon meat
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.565g 1.894g Pork chop
20:2 n-6 c,c 0.055g 0.065g Pork chop
18:2 n-6 c,c 0.922g Pork chop
18:3 n-6 c,c,c 0.003g Pork chop
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Pork chop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Luncheon meat Pork chop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Luncheon meat
52%
Pork chop
Mineral Summary Score
54%
Luncheon meat
53%
Pork chop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Pork chop
Pork chop is lower in Նատրիում (difference - 746mg)
Which food is richer in vitamins?
Pork chop
Pork chop is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Luncheon meat
Luncheon meat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.395g)
Which food is lower in glycemic index?
Luncheon meat
Luncheon meat is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Luncheon meat
Luncheon meat is cheaper (difference - $0.8)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (78 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pork chop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167824/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: