Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Nori և Sauerkraut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Nori vs Sauerkraut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +190%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +452.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +175%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +554.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +550%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88% 129% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32% 20% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +190%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +452.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +175%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +554.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +550%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Nori
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +28800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +928%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +460.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +225%
հավասար Choline, total - 10.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 6% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 6% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +28800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +165.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +928%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +460.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +225%
հավասար Choline, total - 10.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +538.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.3%
հավասար Ջուր - 92.52
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +538.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.3%
հավասար Ջուր - 92.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.3%
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +64.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nori Sauerkraut
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nori Sauerkraut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.81g 1.38g Nori
Սպիտակուցներ 5.81g 0.91g Nori
Ճարպեր 0.28g 0.14g Nori
Ածխաջրեր 5.11g 4.28g Nori
Կալորիականություն 35kcal 19kcal Nori
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 0.49g 1.78g Nori
Բջջանյութ(Fiber) 0.3g 2.9g Sauerkraut
Կալցիում 70mg 30mg Nori
Երկաթ 1.8mg 1.47mg Nori
Մագնեզիում 2mg 13mg Sauerkraut
Ֆոսֆոր 58mg 20mg Nori
Կալիում 356mg 170mg Nori
Նատրիում 48mg 661mg Nori
Ցինկ 1.05mg 0.19mg Nori
Պղինձ 0.264mg 0.096mg Nori
Մանգան 0.988mg 0.151mg Nori
Սելեն 0.7µg 0.6µg Nori
Վիտամին A 5202IU 18IU Nori
Վիտամին A, RAE 260µg 1µg Nori
Վիտամին E 1mg 0.14mg Nori
Վիտամին C 39mg 14.7mg Nori
Վիտամին B1 0.098mg 0.021mg Nori
Վիտամին B2 0.446mg 0.022mg Nori
Վիտամին B3 1.47mg 0.143mg Nori
Վիտամին B5 0.521mg 0.093mg Nori
Վիտամին B6 0.159mg 0.13mg Nori
Folate, total 146µg 24µg Nori
Choline, total 10.4mg 10.4mg
Վիտամին K 4µg 13µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.008mg Nori
Տրեոնին 0.232mg 0.025mg Nori
Իզոլեյցին 0.259mg 0.021mg Nori
Լեյցին 0.501mg 0.029mg Nori
Լիզին 0.222mg 0.031mg Nori
Մեթիոնին 0.145mg 0.009mg Nori
Ֆենիլալանին 0.273mg 0.023mg Nori
Վալին 0.402mg 0.03mg Nori
Հիստիդին 0.14mg 0.016mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.061g 0.034g Sauerkraut
20:5 n-3 (EPA) 0.08g 0g Nori
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.025g 0.013g Nori
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.067g Nori

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nori Sauerkraut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
62%
Nori
12%
Sauerkraut
Mineral Summary Score
40%
Nori
24%
Sauerkraut

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.027g)
Which food is lower in Շաքար?
Nori
Nori is lower in Շաքար (difference - 1.29g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nori
Nori is lower in Նատրիում (difference - 613mg)
Which food is lower in glycemic index?
Nori
Nori is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Nori
Nori is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Nori
Nori is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Nori
Nori is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients
  2. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: