Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Nori և Seaweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Nori vs Seaweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Nori
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +103.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +394%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +17.1%
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88% 129% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 51% 107% 87% 18% 8% 31% 34% 44% 27% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +103.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +394%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +17.1%
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Nori
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4384.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +96%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +212.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1550%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 0% 10% 13% 35% 9% 39% 1% 135% 0% 166%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4384.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +14.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +96%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +197.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +212.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1550%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Nori
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +245.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.3%
հավասար Ջուր - 81.58
6% 5% 85% 4%
Սպիտակուցներ: 5.81 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 5.11 գ
Ջուր: 85.03 գ
Այլ: 3.77 գ
2% 10% 82% 7%
Սպիտակուցներ: 1.68 գ
Ճարպեր: 0.56 գ
Ածխաջրեր: 9.57 գ
Ջուր: 81.58 գ
Այլ: 6.61 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +245.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.3%
հավասար Ջուր - 81.58

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Nori
2
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +292%
31% 13% 56%
Հագեցած ճարպ: 0.061 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.025 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
63% 25% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.247 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.098 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.047 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +292%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Nori Seaweed
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Nori Seaweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.81g 8.27g Seaweed
Սպիտակուցներ 5.81g 1.68g Nori
Ճարպեր 0.28g 0.56g Seaweed
Ածխաջրեր 5.11g 9.57g Seaweed
Կալորիականություն 35kcal 43kcal Seaweed
Շաքար 0.49g 0.6g Nori
Բջջանյութ(Fiber) 0.3g 1.3g Seaweed
Կալցիում 70mg 168mg Seaweed
Երկաթ 1.8mg 2.85mg Seaweed
Մագնեզիում 2mg 121mg Seaweed
Ֆոսֆոր 58mg 42mg Nori
Կալիում 356mg 89mg Nori
Նատրիում 48mg 233mg Nori
Ցինկ 1.05mg 1.23mg Seaweed
Պղինձ 0.264mg 0.13mg Nori
Մանգան 0.988mg 0.2mg Nori
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 5202IU 116IU Nori
Վիտամին A, RAE 260µg 6µg Nori
Վիտամին E 1mg 0.87mg Nori
Վիտամին C 39mg 3mg Nori
Վիտամին B1 0.098mg 0.05mg Nori
Վիտամին B2 0.446mg 0.15mg Nori
Վիտամին B3 1.47mg 0.47mg Nori
Վիտամին B5 0.521mg 0.642mg Seaweed
Վիտամին B6 0.159mg 0.002mg Nori
Folate, total 146µg 180µg Seaweed
Վիտամին K 4µg 66µg Seaweed
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.048mg Seaweed
Տրեոնին 0.232mg 0.055mg Nori
Իզոլեյցին 0.259mg 0.076mg Nori
Լեյցին 0.501mg 0.083mg Nori
Լիզին 0.222mg 0.082mg Nori
Մեթիոնին 0.145mg 0.025mg Nori
Ֆենիլալանին 0.273mg 0.043mg Nori
Վալին 0.402mg 0.072mg Nori
Հիստիդին 0.14mg 0.024mg Nori
Հագեցած ճարպ 0.061g 0.247g Nori
20:5 n-3 (EPA) 0.08g 0.004g Nori
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.025g 0.098g Seaweed
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.047g Nori

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Nori Seaweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
67%
Nori
36%
Seaweed
Mineral Summary Score
40%
Nori
41%
Seaweed

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nori
Nori is lower in Շաքար (difference - 0.11g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nori
Nori is lower in Նատրիում (difference - 185mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nori
Nori is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.186g)
Which food is richer in vitamins?
Nori
Nori is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients
  2. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: