Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +854.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +540%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +854.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +540%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +505%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +505%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +939.1%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +939.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Tabletop Sweeteners
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 76g Tabletop Sweeteners
Սպիտակուցներ 7.7g 0g Oh henry
Ճարպեր 23g 0g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 76.1g Tabletop Sweeteners
Կալորիականություն 462kcal 279kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 76g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0.1g Oh henry
Կալցիում 69mg 1mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.11mg Oh henry
Մագնեզիում 51mg 0mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 0mg Oh henry
Կալիում 259mg 0mg Oh henry
Նատրիում 193mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 1.19mg 0.09mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.037mg Oh henry
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 0.5µg Oh henry
Վիտամին E 2.21mg 0mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.02mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0mg Oh henry
Folate, total 44µg 0µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 0mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 0µg Oh henry
Խոլեստերին 7mg 0mg Tabletop Sweeteners
Տրանս ճարպ 0.05g Tabletop Sweeteners
Հագեցած ճարպ 9.6g 0g Tabletop Sweeteners
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 191mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.6g)
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 29.8g)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: