Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Peruvian groundcherry և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Peruvian groundcherry and Passion fruit different?

  • Peruvian groundcherry is higher in Վիտամին B1, and Վիտամին B3, however Passion fruit is richer in Վիտամին C, Երկաթ, and Վիտամին B2.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Passion fruit is 21% higher.
  • Peruvian groundcherry contains 10000000 times more Վիտամին B1 than Passion fruit. While Peruvian groundcherry contains 0.11mg of Վիտամին B1, Passion fruit contains only 0mg.

Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw and Passion-fruit, (granadilla), purple, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Peruvian groundcherry vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +76.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +225%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +86.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +76.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +225%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Peruvian groundcherry Passion fruit
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Peruvian groundcherry Passion fruit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 11.2g 12.98g Passion fruit
Սպիտակուցներ 1.9g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.7g 0.7g
Ածխաջրեր 11.2g 23.38g Passion fruit
Կալորիականություն 53kcal 97kcal Passion fruit
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 11.2g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) g 10.4g Passion fruit
Կալցիում 9mg 12mg Passion fruit
Երկաթ 1mg 1.6mg Passion fruit
Մագնեզիում mg 29mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 40mg 68mg Passion fruit
Կալիում mg 348mg Passion fruit
Նատրիում mg 28mg Peruvian groundcherry
Ցինկ mg 0.1mg Passion fruit
Պղինձ mg 0.086mg Passion fruit
Վիտամին A 720IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին E mg 0.02mg Passion fruit
Վիտամին D IU 0IU Passion fruit
Վիտամին D µg 0µg Passion fruit
Վիտամին C 11mg 30mg Passion fruit
Վիտամին B1 0.11mg 0mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.04mg 0.13mg Passion fruit
Վիտամին B3 2.8mg 1.5mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 mg mg
Վիտամին B6 mg 0.1mg Passion fruit
Folate, total µg 14µg Passion fruit
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.7µg Passion fruit
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.059g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Peruvian groundcherry Passion fruit
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Peruvian groundcherry
23
Passion fruit
Mineral Summary Score
7
Peruvian groundcherry
22
Passion fruit

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Peruvian groundcherry
13%
Passion fruit
Carbohydrates
11%
Peruvian groundcherry
23%
Passion fruit
Fats
3%
Peruvian groundcherry
3%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 11.2g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.059g)
Which food is cheaper?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 19)
Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: