Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pine nuts և Lotus seeds սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pine nuts vs Lotus seeds infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +278.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +279.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +918.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 626
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.8% 207% 179% 246% 53% 0.26% 176% 441% 1148% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 49% 132% 150% 268% 121% 0.65% 29% 117% 302% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +278.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +279.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +918.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 626

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +171.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +569.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +205.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.7% 187% 0% 2.7% 91% 52% 82% 19% 22% 26% 0% 30% 135%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 160% 35% 30% 51% 145% 78% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +171.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +569.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +205.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +521.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.7%
14% 68% 13% 2% 3%
Սպիտակուցներ: 13.69 գ
Ճարպեր: 68.37 գ
Ածխաջրեր: 13.08 գ
Ջուր: 2.28 գ
Այլ: 2.58 գ
15% 2% 64% 14% 4%
Սպիտակուցներ: 15.41 գ
Ճարպեր: 1.97 գ
Ածխաջրեր: 64.47 գ
Ջուր: 14.16 գ
Այլ: 3.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +3370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +521.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4736.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2822%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%
8% 33% 59%
Հագեցած ճարպ: 4.899 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 18.764 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 34.071 գ
18% 21% 62%
Հագեցած ճարպ: 0.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.388 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.166 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4736.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2822%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pine nuts Lotus seeds
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pine nuts Lotus seeds Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.38g 64.47g Lotus seeds
Սպիտակուցներ 13.69g 15.41g Lotus seeds
Ճարպեր 68.37g 1.97g Pine nuts
Ածխաջրեր 13.08g 64.47g Lotus seeds
Կալորիականություն 673kcal 332kcal Pine nuts
Օսլա 1.43g Pine nuts
Ֆրուկտոզա 0.07g Pine nuts
Շաքար 3.59g Lotus seeds
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g Pine nuts
Կալցիում 16mg 163mg Lotus seeds
Երկաթ 5.53mg 3.53mg Pine nuts
Մագնեզիում 251mg 210mg Pine nuts
Ֆոսֆոր 575mg 626mg Lotus seeds
Կալիում 597mg 1368mg Lotus seeds
Նատրիում 2mg 5mg Pine nuts
Ցինկ 6.45mg 1.05mg Pine nuts
Պղինձ 1.324mg 0.35mg Pine nuts
Մանգան 8.802mg 2.318mg Pine nuts
Սելեն 0.7µg Pine nuts
Վիտամին A 29IU 50IU Lotus seeds
Վիտամին A, RAE 1µg 3µg Lotus seeds
Վիտամին E 9.33mg Pine nuts
Վիտամին C 0.8mg 0mg Pine nuts
Վիտամին B1 0.364mg 0.64mg Lotus seeds
Վիտամին B2 0.227mg 0.15mg Pine nuts
Վիտամին B3 4.387mg 1.6mg Pine nuts
Վիտամին B5 0.313mg 0.851mg Lotus seeds
Վիտամին B6 0.094mg 0.629mg Lotus seeds
Folate, total 34µg 104µg Lotus seeds
Choline, total 55.8mg Pine nuts
Վիտամին K 53.9µg Pine nuts
Տրիպտոֆան 0.107mg 0.221mg Lotus seeds
Տրեոնին 0.37mg 0.747mg Lotus seeds
Իզոլեյցին 0.542mg 0.765mg Lotus seeds
Լեյցին 0.991mg 1.215mg Lotus seeds
Լիզին 0.54mg 0.985mg Lotus seeds
Մեթիոնին 0.259mg 0.267mg Lotus seeds
Ֆենիլալանին 0.524mg 0.767mg Lotus seeds
Վալին 0.687mg 0.991mg Lotus seeds
Հիստիդին 0.341mg 0.43mg Lotus seeds
Հագեցած ճարպ 4.899g 0.33g Lotus seeds
Մոնոչհագեցած ճարպ 18.764g 0.388g Pine nuts
Պոլիչհագեցած ճարպ 34.071g 1.166g Pine nuts
20:2 n-6 c,c 0.404g Pine nuts
18:3 n-6 c,c,c 0.052g Pine nuts
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.112g Pine nuts

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pine nuts Lotus seeds
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
50%
Pine nuts
39%
Lotus seeds
Mineral Summary Score
246%
Pine nuts
117%
Lotus seeds

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Pine nuts
Pine nuts is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Pine nuts
Pine nuts is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Շաքար?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Շաքար (difference - 3.59g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.569g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pine nuts - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170591/nutrients
  2. Lotus seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170149/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: