Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lotus seeds և Radish seeds սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lotus seeds vs Radish seeds infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +219.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +310.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +377.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +454%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1490.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +791.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 49% 132% 150% 268% 121% 0.65% 29% 117% 302% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 32% 31% 48% 7.6% 0.78% 15% 40% 34% 3.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +219.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +310.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +377.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +454%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1490.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +791.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +527.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +45.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +120.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +682%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +78.3%
հավասար Folate, total - 95
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 160% 35% 30% 51% 145% 78% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 23% 0% 0% 96% 26% 24% 53% 44% 66% 71% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +527.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +45.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +120.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +682%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +78.3%
հավասար Folate, total - 95

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +304.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1690.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +536.1%
15% 2% 64% 14% 4%
Սպիտակուցներ: 15.41 գ
Ճարպեր: 1.97 գ
Ածխաջրեր: 64.47 գ
Ջուր: 14.16 գ
Այլ: 3.99 գ
4% 3% 4% 90%
Սպիտակուցներ: 3.81 գ
Ճարպեր: 2.53 գ
Ածխաջրեր: 3.6 գ
Ջուր: 90.07 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +304.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1690.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +536.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -57%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.419
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.141
18% 21% 62%
Հագեցած ճարպ: 0.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.388 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.166 գ
33% 18% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.767 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.419 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.141 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -57%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.419
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.141

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lotus seeds Radish seeds
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lotus seeds Radish seeds Opinion
Զուտ ածխաջրեր 64.47g 3.6g Lotus seeds
Սպիտակուցներ 15.41g 3.81g Lotus seeds
Ճարպեր 1.97g 2.53g Radish seeds
Ածխաջրեր 64.47g 3.6g Lotus seeds
Կալորիականություն 332kcal 43kcal Lotus seeds
Կալցիում 163mg 51mg Lotus seeds
Երկաթ 3.53mg 0.86mg Lotus seeds
Մագնեզիում 210mg 44mg Lotus seeds
Ֆոսֆոր 626mg 113mg Lotus seeds
Կալիում 1368mg 86mg Lotus seeds
Նատրիում 5mg 6mg Lotus seeds
Ցինկ 1.05mg 0.56mg Lotus seeds
Պղինձ 0.35mg 0.12mg Lotus seeds
Մանգան 2.318mg 0.26mg Lotus seeds
Սելեն 0.6µg Radish seeds
Վիտամին A 50IU 391IU Radish seeds
Վիտամին A, RAE 3µg 20µg Radish seeds
Վիտամին C 0mg 28.9mg Radish seeds
Վիտամին B1 0.64mg 0.102mg Lotus seeds
Վիտամին B2 0.15mg 0.103mg Lotus seeds
Վիտամին B3 1.6mg 2.853mg Radish seeds
Վիտամին B5 0.851mg 0.733mg Lotus seeds
Վիտամին B6 0.629mg 0.285mg Lotus seeds
Folate, total 104µg 95µg Lotus seeds
Տրիպտոֆան 0.221mg Lotus seeds
Տրեոնին 0.747mg Lotus seeds
Իզոլեյցին 0.765mg Lotus seeds
Լեյցին 1.215mg Lotus seeds
Լիզին 0.985mg Lotus seeds
Մեթիոնին 0.267mg Lotus seeds
Ֆենիլալանին 0.767mg Lotus seeds
Վալին 0.991mg Lotus seeds
Հիստիդին 0.43mg Lotus seeds
Հագեցած ճարպ 0.33g 0.767g Lotus seeds
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.388g 0.419g Radish seeds
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.166g 1.141g Lotus seeds

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lotus seeds Radish seeds
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Lotus seeds
31%
Radish seeds
Mineral Summary Score
117%
Lotus seeds
23%
Radish seeds

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Radish seeds
Radish seeds is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Նատրիում?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lotus seeds
Lotus seeds is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.437g)
Which food is richer in minerals?
Lotus seeds
Lotus seeds is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lotus seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170149/nutrients
  2. Radish seeds - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170095/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: