Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Pork chop և Flank steak սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Pork chop and Flank steak different?

  • Pork chop is richer in Վիտամին B1, Վիտամին B2, Սելեն, and Վիտամին B5, while Flank steak is higher in Վիտամին B12, Ցինկ, Երկաթ, Վիտամին B6, Choline, and total.
  • Flank steak covers your daily need of Վիտամին B12 40% more than Pork chop.
  • Pork chop contains 7 times more Վիտամին B1 than Flank steak. Pork chop contains 0.49mg of Վիտամին B1, while Flank steak contains 0.075mg.
  • Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ.

Pork, fresh, loin, blade (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, broiled and Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled types were used in this article.

Infographic

Pork chop vs Flank steak infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +55.6%
հավասար Կալիում - 339
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 17% 33% 15% 104% 28% 10% 86% 35%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 66% 17% 90% 30% 8% 134% 28%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +55.6%
հավասար Կալիում - 339

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +553.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +102.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 7.363
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 5% 30% 0% 123% 73% 149% 67% 113% 0% 83% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 8% 0% 0% 19% 31% 139% 33% 134% 7% 204% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +553.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +102.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 7.363

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pork chop Flank steak
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pork chop Flank steak Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 0g
Սպիտակուցներ 23.72g 27.66g Flank steak
Ճարպեր 14.35g 8.23g Pork chop
Ածխաջրեր 0g 0g
Կալորիականություն 231kcal 192kcal Pork chop
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g 0g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 56mg 20mg Pork chop
Երկաթ 0.87mg 1.74mg Flank steak
Մագնեզիում 20mg 23mg Flank steak
Ֆոսֆոր 241mg 210mg Pork chop
Կալիում 315mg 339mg Flank steak
Նատրիում 74mg 56mg Flank steak
Ցինկ 3.15mg 4.9mg Flank steak
Պղինձ 0.105mg 0.082mg Pork chop
Վիտամին A 15IU 0IU Pork chop
Վիտամին E 0.21mg 0.38mg Flank steak
Վիտամին D 40IU IU Pork chop
Վիտամին D 1µg µg Pork chop
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.49mg 0.075mg Pork chop
Վիտամին B2 0.313mg 0.133mg Pork chop
Վիտամին B3 7.927mg 7.363mg Pork chop
Վիտամին B5 1.104mg 0.545mg Pork chop
Վիտամին B6 0.489mg 0.579mg Flank steak
Folate, total 0µg 9µg Flank steak
Վիտամին B12 0.66µg 1.63µg Flank steak
Վիտամին K 0µg 1.4µg Flank steak
Տրիպտոֆան 0.282mg 0.182mg Pork chop
Տրեոնին 1.043mg 1.105mg Flank steak
Իզոլեյցին 1.123mg 1.259mg Flank steak
Լեյցին 1.952mg 2.201mg Flank steak
Լիզին 2.109mg 2.338mg Flank steak
Մեթիոնին 0.65mg 0.72mg Flank steak
Ֆենիլալանին 0.985mg 1.093mg Flank steak
Վալին 1.2mg 1.372mg Flank steak
Հիստիդին 0.965mg 0.883mg Pork chop
Խոլեստերին 78mg 79mg Pork chop
Տրանս ճարպ 0.066g g Flank steak
Հագեցած ճարպ 4.339g 3.395g Flank steak
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.887g 3.317g Pork chop
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.894g 0.322g Pork chop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pork chop Flank steak
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
53
Pork chop
48
Flank steak
Mineral Summary Score
41
Pork chop
47
Flank steak

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
142%
Pork chop
166%
Flank steak
Carbohydrates
0%
Pork chop
0%
Flank steak
Fats
66%
Pork chop
38%
Flank steak

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Pork chop
Pork chop is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Flank steak
Flank steak is lower in Նատրիում (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flank steak
Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.944g)
Which food is cheaper?
Flank steak
Flank steak is cheaper (difference - $0.8)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pork chop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167824/nutrients
  2. Flank steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168733/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: