Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +834.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +45%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +91%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +79.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +50.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +590.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.5%
հավասար Պղինձ - 0.147
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +834.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +45%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +91%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +79.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +50.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +590.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.5%
հավասար Պղինձ - 0.147

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +821.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +222.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3322.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +821.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +222.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3322.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +107.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4050%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +150.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +172.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +488.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +101.3%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +150.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +172.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +488.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +101.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +396.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +206.7%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +396.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +206.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Milky way
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 70.17g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 4.01g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 17.23g Milky way
Ածխաջրեր 80.39g 71.17g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 456kcal Milky way
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 59.69g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 1g Pretzel
Կալցիում 27mg 115mg Milky way
Երկաթ 4.58mg 0.49mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 20mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 67mg Pretzel
Կալիում 223mg 124mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 167mg Milky way
Ցինկ 1.04mg 0.69mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.147mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0.147mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 2µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 0µg 31µg Milky way
Վիտամին E 0.47mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 2.1mg 0.7mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.046mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.103mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.154mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.155mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.014mg Pretzel
Folate, total 166µg 4µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.18µg Milky way
Choline, total 29.5mg 16.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 3.6µg Milky way
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 9mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0.206g Pretzel
Հագեցած ճարպ 0.391g 12.016g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 0.26g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
10%
Milky way
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 57.48g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.625g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 1073mg)
Which food is lower in glycemic index?
Milky way
Milky way is lower in glycemic index (difference - 21)
Which food is cheaper?
Milky way
Milky way is cheaper (difference - $2.4)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: