Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Purple mangosteen և Cooking plantain սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Purple mangosteen and Cooking plantain

  • Cooking plantain is richer than Purple mangosteen in Վիտամին B6, Վիտամին C, Կալիում, Վիտամին A, RAE, and Մագնեզիում.
  • Daily need coverage for Վիտամին B6 from Cooking plantain is 22% higher.

Food types used in this article are Mangosteen, canned, syrup pack and Plantains, raw.

Infographic

Purple mangosteen vs Cooking plantain infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +325%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +939.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +325%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +939.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +534.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +139.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1561.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.052
հավասար Վիտամին B2 - 0.054
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +534.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +139.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1561.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.052
հավասար Վիտամին B2 - 0.054

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +625%
18% 81%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 17.91 գ
Ջուր: 80.94 գ
Այլ: 0.16 գ
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.3 գ
Ճարպեր: 0.37 գ
Ածխաջրեր: 31.89 գ
Ջուր: 65.28 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +625%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Cooking plantain
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Cooking plantain Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 29.59g Cooking plantain
Սպիտակուցներ 0.41g 1.3g Cooking plantain
Ճարպեր 0.58g 0.37g Purple mangosteen
Ածխաջրեր 17.91g 31.89g Cooking plantain
Կալորիականություն 73kcal 122kcal Cooking plantain
Շաքար 15g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 2.3g Cooking plantain
Կալցիում 12mg 3mg Purple mangosteen
Երկաթ 0.3mg 0.6mg Cooking plantain
Մագնեզիում 13mg 37mg Cooking plantain
Ֆոսֆոր 8mg 34mg Cooking plantain
Կալիում 48mg 499mg Cooking plantain
Նատրիում 7mg 4mg Cooking plantain
Ցինկ 0.21mg 0.14mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.081mg Cooking plantain
Վիտամին A 35IU 1127IU Cooking plantain
Վիտամին A, RAE 2µg 56µg Cooking plantain
Վիտամին E 0.14mg Cooking plantain
Վիտամին C 2.9mg 18.4mg Cooking plantain
Վիտամին B1 0.054mg 0.052mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.054mg 0.054mg
Վիտամին B3 0.286mg 0.686mg Cooking plantain
Վիտամին B5 0.032mg 0.26mg Cooking plantain
Վիտամին B6 0.018mg 0.299mg Cooking plantain
Folate, total 31µg 22µg Purple mangosteen
Վիտամին K 0.7µg Cooking plantain
Տրիպտոֆան 0.015mg Cooking plantain
Տրեոնին 0.034mg Cooking plantain
Իզոլեյցին 0.036mg Cooking plantain
Լեյցին 0.059mg Cooking plantain
Լիզին 0.06mg Cooking plantain
Մեթիոնին 0.017mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.044mg Cooking plantain
Վալին 0.046mg Cooking plantain
Հիստիդին 0.064mg Cooking plantain
Հագեցած ճարպ 0.143g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g Cooking plantain
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.069g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Cooking plantain
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6%
Purple mangosteen
23%
Cooking plantain
Mineral Summary Score
8%
Purple mangosteen
17%
Cooking plantain

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 15g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.143g)
Which food is lower in Նատրիում?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in glycemic index (difference - 21)
Which food is cheaper?
Cooking plantain
Cooking plantain is cheaper (difference - $5)
Which food is richer in vitamins?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: