Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Purple mangosteen և Peruvian groundcherry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Purple mangosteen and Peruvian groundcherry

  • Peruvian groundcherry is higher than Purple mangosteen in Վիտամին B3, Վիտամին C, and Երկաթ.
  • Peruvian groundcherry covers your daily Վիտամին B3 needs 16% more than Purple mangosteen.

Food varieties used in this article are Mangosteen, canned, syrup pack and Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw.

Infographic

Purple mangosteen vs Peruvian groundcherry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +879%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +879%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Peruvian groundcherry
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Peruvian groundcherry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 11.2g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 0.41g 1.9g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.58g 0.7g Peruvian groundcherry
Ածխաջրեր 17.91g 11.2g Purple mangosteen
Կալորիականություն 73kcal 53kcal Purple mangosteen
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g g Purple mangosteen
Կալցիում 12mg 9mg Purple mangosteen
Երկաթ 0.3mg 1mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում 13mg mg Purple mangosteen
Ֆոսֆոր 8mg 40mg Peruvian groundcherry
Կալիում 48mg mg Purple mangosteen
Նատրիում 7mg mg Peruvian groundcherry
Ցինկ 0.21mg mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg mg Purple mangosteen
Վիտամին A 35IU 720IU Peruvian groundcherry
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0IU IU Purple mangosteen
Վիտամին D 0µg µg Purple mangosteen
Վիտամին C 2.9mg 11mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B1 0.054mg 0.11mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.054mg 0.04mg Purple mangosteen
Վիտամին B3 0.286mg 2.8mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 0.032mg mg Purple mangosteen
Վիտամին B6 0.018mg mg Purple mangosteen
Folate, total 31µg µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g g
Մոնոչհագեցած ճարպ g g
Պոլիչհագեցած ճարպ g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Peruvian groundcherry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6
Purple mangosteen
14
Peruvian groundcherry
Mineral Summary Score
8
Purple mangosteen
7
Peruvian groundcherry

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Purple mangosteen
11%
Peruvian groundcherry
Carbohydrates
18%
Purple mangosteen
11%
Peruvian groundcherry
Fats
3%
Purple mangosteen
3%
Peruvian groundcherry

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food is cheaper?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is cheaper (difference - $5)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: