Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Butterbur սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Butterbur infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2040%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +381.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +234.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.2%
հավասար Կալցիում - 103
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 80% 16% 31% 17% 4.3% 21% 14% 52% 5.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3.8% 10% 5.1% 58% 0.91% 4.4% 34% 36% 4.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2040%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +381.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +234.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +145.2%
հավասար Կալցիում - 103
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5144%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +545%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +906.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +730%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +55.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 157% 32% 0% 67% 41% 30% 23% 19% 39% 62% 0% 10% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 105% 5% 4.6% 3.8% 1.9% 22% 7.5% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5144%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +545%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +906.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +730%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +55.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +712.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.3%
հավասար Ջուր - 94.5
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
4% 95%
Սպիտակուցներ: 0.39 գ
Ճարպեր: 0.04 գ
Ածխաջրեր: 3.61 գ
Ջուր: 94.5 գ
Այլ: 1.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +712.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.3%
հավասար Ջուր - 94.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Butterbur
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Butterbur Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 3.61g Butterbur
Սպիտակուցներ 3.17g 0.39g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.04g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 3.61g Butterbur
Կալորիականություն 22kcal 14kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g Butterbur
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g Rapini
Կալցիում 108mg 103mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 0.1mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 14mg Rapini
Ֆոսֆոր 73mg 12mg Rapini
Կալիում 196mg 655mg Butterbur
Նատրիում 33mg 7mg Butterbur
Ցինկ 0.77mg 0.16mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.103mg Butterbur
Մանգան 0.395mg 0.274mg Rapini
Սելեն 1µg 0.9µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 50IU Rapini
Վիտամին A, RAE 131µg 3µg Rapini
Վիտամին E 1.62mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 31.5mg Butterbur
Վիտամին B1 0.162mg 0.02mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.02mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 0.2mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.032mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.096mg Rapini
Folate, total 83µg 10µg Rapini
Choline, total 18.3mg Rapini
Վիտամին K 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g Butterbur
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Butterbur
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
80%
Rapini
12%
Butterbur
Mineral Summary Score
27%
Rapini
19%
Butterbur

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Rapini
Rapini is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Butterbur
Butterbur is lower in Շաքար (difference - 0.38g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterbur
Butterbur is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterbur
Butterbur is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.05g)
Which food is lower in glycemic index?
Butterbur
Butterbur is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Butterbur
Butterbur is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Butterbur - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170385/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: