Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1412.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1421.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +225%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1412.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1421.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +305%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +441.7%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +305%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +441.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Flan
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 10.24g 0g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 0g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 91.6g Flan
Կալորիականություն 515kcal 348kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 0g Reeses cups
Կալցիում 78mg 24mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.08mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 0mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 1mg Reeses cups
Կալիում 343mg 153mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 432mg Reeses cups
Ցինկ 1.28mg 0.04mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.015mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.007mg Flan
Սելեն 1.4µg 21.3µg Flan
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0mg Reeses cups
Folate, total 50µg 0µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 0mg Flan
Հագեցած ճարպ 10.73g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
0%
Flan
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Նատրիում (difference - 75mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 47.17g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.73g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: