Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +255.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +148%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.6%
հավասար Կալցիում - 76
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +255.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +148%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +78.6%
հավասար Կալցիում - 76

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +175.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +240.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +525%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +180%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +210%
հավասար Վիտամին B2 - 0.119
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +175.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +240.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +525%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +180%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +11.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +210%
հավասար Վիտամին B2 - 0.119

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +309.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323.6%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +309.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +296.3%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +296.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups 100 grand bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 10.24g 2.5g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 19.33g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 515kcal 468kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 51.9g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 1g Reeses cups
Կալցիում 78mg 76mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.34mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 25mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 86mg Reeses cups
Կալիում 343mg 163mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 203mg 100 grand bar
Ցինկ 1.28mg 0.99mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.185mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 1.4µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 56IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 17µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.15mg 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.3mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.16mg 0.058mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 4.49mg 0.198mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.182mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.016mg Reeses cups
Folate, total 50µg 5µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 35.4mg 24.6mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 6mg 12mg Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 11.9g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 6.039g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 1.388g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 4.73g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.17g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 154mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: