Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.8%
հավասար Կալցիում - 85
հավասար Երկաթ - 1.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.8%
հավասար Կալցիում - 85
հավասար Երկաթ - 1.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +433.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +433.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +132.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +344.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +132.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +344.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 11
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 11

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Raisinets
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 68.8g Raisinets
Սպիտակուցներ 10.24g 4.4g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 17g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 71g Raisinets
Կալորիականություն 515kcal 422kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 59g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 2.2g Reeses cups
Կալցիում 78mg 85mg Raisinets
Երկաթ 1.21mg 1.2mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg Reeses cups
Կալիում 343mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 33mg Raisinets
Ցինկ 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg Reeses cups
Սելեն 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 56IU 77IU Raisinets
Վիտամին A, RAE 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին C 0.3mg 1.6mg Raisinets
Վիտամին B1 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg Reeses cups
Folate, total 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 11mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0g 0.08g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 11g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 11.83g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.27g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 324mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: