Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Aspartame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Aspartame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +113.4%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
2% 89% 9%
Սպիտակուցներ: 2.17 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 89.08 գ
Ջուր: 8.75 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +299.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +113.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Aspartame
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Aspartame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 89.08g Aspartame
Սպիտակուցներ 8.66g 2.17g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 0g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 89.08g Aspartame
Կալորիականություն 474kcal 365kcal Reese's fast break
Օսլա 8.36g Aspartame
Շաքար 53.08g 80.7g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 0g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 0mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 0.04mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 0mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 0mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 4mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 0mg Aspartame
Ցինկ 0.94mg 0.01mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0mg Reese's fast break
Սելեն 0µg 0.5µg Aspartame
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 0µg Reese's fast break
Ֆենիլալանին 1.186mg Aspartame
Խոլեստերին 4mg 0mg Aspartame
Հագեցած ճարպ 8.23g 0g Aspartame
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Aspartame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
0%
Aspartame
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
0%
Aspartame

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 27.62g)
Which food is lower in Նատրիում?
Aspartame
Aspartame is lower in Նատրիում (difference - 330mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Aspartame
Aspartame is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Aspartame
Aspartame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.23g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Aspartame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169657/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: