Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +127.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +310%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.9%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +310%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.9%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.3%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Reese's pieces
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 56.86g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 8.66g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 23.42g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 61.6g 59.86g Reese's fast break
Կալորիականություն 474kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 53.08g 53.25g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 3g Reese's pieces
Կալցիում 61mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 0.96mg 0.49mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 130mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 284mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 330mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.94mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.18mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0µg 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.1mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 3.57mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.42mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.07mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 39µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 4mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 8.23g 16.42g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 4.46g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 1.88g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Reese's fast break
30%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 0.17g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.19g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: