Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 49
հավասար Կալիում - 295
հավասար Ցինկ - 0.99
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 49
հավասար Կալիում - 295
հավասար Ցինկ - 0.99

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.13
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
հավասար Վիտամին B3 - 3.64
հավասար Վիտամին B5 - 0.44
հավասար Folate, total - 40
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.13
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
հավասար Վիտամին B3 - 3.64
հավասար Վիտամին B5 - 0.44
հավասար Folate, total - 40

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +156.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.53
հավասար Այլ - 2.15
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +156.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.53
հավասար Այլ - 2.15

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 4.68
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 4.68

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 52.08g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 8.66g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 23.42g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 61.6g 55.38g Reese's fast break
Կալորիականություն 474kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 53.08g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 61mg 70mg Reesesticks
Երկաթ 0.96mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 48mg 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 130mg 144mg Reesesticks
Կալիում 284mg 295mg Reesesticks
Նատրիում 330mg 264mg Reesesticks
Ցինկ 0.94mg 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.18mg 0.2mg Reesesticks
Սելեն 0µg 0.7µg Reesesticks
Վիտամին A 40IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.4mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.13mg
Վիտամին B2 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B3 3.57mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.42mg 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.07mg 0.08mg Reesesticks
Folate, total 39µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 4mg 6mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 13.21g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 12.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.98g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: