Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +630%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +630%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +35.4%
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +35.4%
հավասար Ածխաջրեր - 59.78

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -57.2%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -57.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 57.38g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 8.66g 5.94g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 61.6g 59.78g Reese's fast break
Կալորիականություն 474kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 53.08g 55.45g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 2.4g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 0.96mg 1.11mg Dove milk chocolate
Մագնեզիում 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg Reese's fast break
Կալիում 284mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 63mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg Reese's fast break
Վիտամին A 40IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0.4mg 0.8mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 39µg Reese's fast break
Խոլեստերին 4mg 18mg Reese's fast break
Տրանս ճարպ 0g 0.246g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 19.24g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Reese's fast break
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 2.37g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.01g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 267mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: