Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +771.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +771.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +281.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3800%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1525%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +281.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +3800%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2786.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +7706.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +640%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +112.2%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2786.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +7706.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +640%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +112.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +89300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4711.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +89300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4711.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Pectin
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 8.66g 0.3g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 0.3g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 474kcal 325kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 8.6g Pectin
Կալցիում 61mg 7mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 48mg 1mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 2mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 7mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.94mg 0.47mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0mg 0.07mg Pectin
Վիտամին A 40IU 3IU Reese's fast break
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.008mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.06mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg 0.005mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.11mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.01mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 1µg Reese's fast break
Խոլեստերին 4mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 8.23g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 0.01g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0.09g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
2%
Pectin
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 53.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 130mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.18g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: