Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Aspartame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Aspartame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7275%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +7275%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +339.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +446.9%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
2% 89% 9%
Սպիտակուցներ: 2.17 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 89.08 գ
Ջուր: 8.75 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +339.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +446.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Aspartame
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Aspartame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 89.08g Aspartame
Սպիտակուցներ 9.53g 2.17g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 89.08g Aspartame
Կալորիականություն 521kcal 365kcal Reesesticks
Օսլա 8.36g Aspartame
Շաքար 40.33g 80.7g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 0g Reesesticks
Կալցիում 70mg 0mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.04mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 0mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 0mg Reesesticks
Կալիում 295mg 4mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 0mg Aspartame
Ցինկ 0.99mg 0.01mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg 0.5µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0mg Reesesticks
Folate, total 40µg 0µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 0mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Ֆենիլալանին 1.186mg Aspartame
Խոլեստերին 6mg 0mg Aspartame
Հագեցած ճարպ 13.21g 0g Aspartame
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Aspartame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
0%
Aspartame
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
0%
Aspartame

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 40.37g)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Aspartame
Aspartame is lower in Նատրիում (difference - 264mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Aspartame
Aspartame is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Aspartame
Aspartame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.21g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Aspartame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169657/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: