Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Կալիում - 284
հավասար Ցինկ - 0.94
հավասար Պղինձ - 0.18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Ֆոսֆոր - 130
հավասար Կալիում - 284
հավասար Ցինկ - 0.94
հավասար Պղինձ - 0.18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.13
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
հավասար Վիտամին B3 - 3.57
հավասար Վիտամին B5 - 0.42
հավասար Folate, total - 39
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.13
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
հավասար Վիտամին B3 - 3.57
հավասար Վիտամին B5 - 0.42
հավասար Folate, total - 39

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +156.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.66
հավասար Այլ - 2.22
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +156.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.66
հավասար Այլ - 2.22

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.7%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 4.33
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.7%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 4.33

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Reese's fast break
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 58.7g Reese's fast break
Սպիտակուցներ 9.53g 8.66g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 23.42g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 61.6g Reese's fast break
Կալորիականություն 521kcal 474kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 53.08g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 2.9g Reesesticks
Կալցիում 70mg 61mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.96mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 48mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 130mg Reesesticks
Կալիում 295mg 284mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 330mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 0.94mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.18mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg 0µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 40IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.4mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.13mg
Վիտամին B2 0.1mg 0.1mg
Վիտամին B3 3.64mg 3.57mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.42mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.07mg Reesesticks
Folate, total 40µg 39µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 4mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 13.21g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 8.94g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 4.33g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 12.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.98g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: