Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%
հավասար Երկաթ - 1.21
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +100%
հավասար Երկաթ - 1.21

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +73.3%
հավասար Վիտամին A - 56
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +73.3%
հավասար Վիտամին A - 56
հավասար Վիտամին B2 - 0.11

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
հավասար Ջուր - 1.44
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ճարպեր - 30.53
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
հավասար Ջուր - 1.44

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 51.76g Reesesticks
Սպիտակուցներ 9.53g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 31.34g 30.53g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 55.36g Reesesticks
Կալորիականություն 521kcal 515kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 47.17g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 70mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 1.3mg 1.21mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 144mg 161mg Reeses cups
Կալիում 295mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 264mg 357mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.2mg 0.24mg Reeses cups
Սելեն 0.7µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 58IU 56IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 2.77mg 0.15mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.3mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.1mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 3.64mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.44mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.08mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 40µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.15µg 0.26µg Reeses cups
Վիտամին K 5.9µg 2µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 13.21g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 6.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 93mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.48g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: