Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Goobers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Goobers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.7
հավասար Ճարպեր - 34
հավասար Ածխաջրեր - 53
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.7
հավասար Ճարպեր - 34
հավասար Ածխաջրեր - 53

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Goobers
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Goobers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 43.3g Reesesticks
Սպիտակուցներ 9.53g 9.7g Goobers
Ճարպեր 31.34g 34g Goobers
Ածխաջրեր 55.38g 53g Reesesticks
Կալորիականություն 521kcal 512kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 43g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 9.7g Goobers
Կալցիում 70mg 89mg Goobers
Երկաթ 1.3mg 1.1mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg Reesesticks
Կալիում 295mg 502mg Goobers
Նատրիում 264mg 36mg Goobers
Ցինկ 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg Reesesticks
Վիտամին A 58IU 68IU Goobers
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.3mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg Reesesticks
Folate, total 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 12mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.07g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 12.1g Goobers
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Goobers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
0%
Goobers
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
12%
Goobers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 2.67g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 228mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Goobers
Goobers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.11g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: