Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Orange roughy raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Orange roughy raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +179.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +180.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +284.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 14% 24% 107% 42% 12% 12% 14% 2% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 38% 13% 46% 15% 10% 7% 25% 7% 364%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +131.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +179.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +180.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +284.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +402.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +692.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +363.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +318.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 9% 138% 0% 7% 53% 55% 25% 56% 8% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 24% 0% 0% 8% 11% 29% 4% 12% 20% 48% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +402.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +89.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +692.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +363.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +318.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +337.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +387.8%
հավասար Ջուր - 75.67
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
16% 76% 7%
Սպիտակուցներ: 16.41 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 75.67 գ
Այլ: 7.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +387.8%
հավասար Ջուր - 75.67

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +345%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
4% 66% 30%
Հագեցած ճարպ: 0.015 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.109 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +345%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Orange roughy raw
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Orange roughy raw Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 16.41g Rockfish
Ճարպեր 1.62g 0.7g Rockfish
Կալորիականություն 109kcal 76kcal Rockfish
Կալցիում 17mg 9mg Rockfish
Երկաթ 0.36mg 1.01mg Orange roughy raw
Մագնեզիում 33mg 17mg Rockfish
Ֆոսֆոր 248mg 107mg Rockfish
Կալիում 467mg 167mg Rockfish
Նատրիում 89mg 72mg Orange roughy raw
Ցինկ 0.43mg 0.23mg Rockfish
Պղինձ 0.041mg 0.075mg Orange roughy raw
Մանգան 0.013mg 0.05mg Orange roughy raw
Սելեն 76.2µg 66.7µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 70IU Orange roughy raw
Վիտամին A, RAE 5µg 21µg Orange roughy raw
Վիտամին E 0.44mg 1.2mg Orange roughy raw
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.031mg Orange roughy raw
Վիտամին B2 0.226mg 0.045mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 1.53mg Rockfish
Վիտամին B5 0.404mg 0.051mg Rockfish
Վիտամին B6 0.241mg 0.052mg Rockfish
Folate, total 10µg 26µg Orange roughy raw
Վիտամին B12 1.59µg 0.38µg Rockfish
Choline, total 78.7mg Rockfish
Վիտամին K 0µg 0.7µg Orange roughy raw
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.184mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.74mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 0.767mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.293mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 1.49mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.526mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.626mg Rockfish
Վալին 1.106mg 0.789mg Rockfish
Հիստիդին 0.502mg 0.338mg Rockfish
Խոլեստերին 61mg 60mg Orange roughy raw
Տրանս ճարպ 0.025g Orange roughy raw
Հագեցած ճարպ 0.42g 0.015g Orange roughy raw
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.015g Rockfish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.004g Rockfish
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.001g Rockfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 0.239g Rockfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 0.109g Rockfish
20:2 n-6 c,c 0.005g 0.037g Orange roughy raw
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.003g Orange roughy raw

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Orange roughy raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
12%
Orange roughy raw
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
52%
Orange roughy raw

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Rockfish
Rockfish is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Orange roughy raw
Orange roughy raw is lower in Նատրիում (difference - 17mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Orange roughy raw
Orange roughy raw is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Orange roughy raw
Orange roughy raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.405g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Orange roughy raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175133/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: