Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Smelt և Octopus սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Smelt vs Octopus infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Smelt
3
:
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1814.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +729.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +315.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 279
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 43% 27% 126% 33% 10% 58% 59% 117% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 358% 43% 120% 56% 60% 92% 246% 6.1% 489%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1814.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +729.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +315.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 279

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Smelt
1
:
12
Octopus
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +417.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +470%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +114%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +281.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +806.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 0% 2.5% 34% 33% 44% 39% 3.8% 496% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 24% 0% 27% 14% 18% 71% 54% 150% 18% 4500% 44% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +92.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +417.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +470%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +114%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +281.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +380%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +806.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Smelt
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.9%
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.6 գ
Ճարպեր: 3.1 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 72.79 գ
Այլ: 1.51 գ
30% 2% 4% 61% 3%
Սպիտակուցներ: 29.82 գ
Ճարպեր: 2.08 գ
Ածխաջրեր: 4.4 գ
Ջուր: 60.5 գ
Այլ: 3.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Smelt
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.8%
23% 32% 45%
Հագեցած ճարպ: 0.579 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.822 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.135 գ
36% 26% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.453 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.324 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.477 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Smelt Octopus
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Smelt Octopus Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 4.4g Octopus
Սպիտակուցներ 22.6g 29.82g Octopus
Ճարպեր 3.1g 2.08g Smelt
Ածխաջրեր 0g 4.4g Octopus
Կալորիականություն 124kcal 164kcal Octopus
Կալցիում 77mg 106mg Octopus
Երկաթ 1.15mg 9.54mg Octopus
Մագնեզիում 38mg 60mg Octopus
Ֆոսֆոր 295mg 279mg Smelt
Կալիում 372mg 630mg Octopus
Նատրիում 77mg 460mg Smelt
Ցինկ 2.12mg 3.36mg Octopus
Պղինձ 0.178mg 0.739mg Octopus
Մանգան 0.9mg 0.047mg Smelt
Սելեն 46.8µg 89.6µg Octopus
Վիտամին A 58IU 300IU Octopus
Վիտամին A, RAE 17µg 90µg Octopus
Վիտամին E 1.2mg Octopus
Վիտամին C 0mg 8mg Octopus
Վիտամին B1 0.01mg 0.057mg Octopus
Վիտամին B2 0.146mg 0.076mg Smelt
Վիտամին B3 1.766mg 3.78mg Octopus
Վիտամին B5 0.74mg 0.9mg Octopus
Վիտամին B6 0.17mg 0.648mg Octopus
Folate, total 5µg 24µg Octopus
Վիտամին B12 3.97µg 36µg Octopus
Choline, total 81mg Octopus
Վիտամին K 0.1µg Octopus
Տրիպտոֆան 0.253mg 0.334mg Octopus
Տրեոնին 0.991mg 1.283mg Octopus
Իզոլեյցին 1.041mg 1.298mg Octopus
Լեյցին 1.837mg 2.099mg Octopus
Լիզին 2.076mg 2.228mg Octopus
Մեթիոնին 0.669mg 0.673mg Octopus
Ֆենիլալանին 0.882mg 1.069mg Octopus
Վալին 1.164mg 1.303mg Octopus
Հիստիդին 0.665mg 0.573mg Smelt
Խոլեստերին 90mg 96mg Smelt
Հագեցած ճարպ 0.579g 0.453g Octopus
22:6 n-3 (DHA) 0.536g 0.162g Smelt
20:5 n-3 (EPA) 0.353g 0.152g Smelt
22:5 n-3 (DPA) 0.023g 0.012g Smelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.822g 0.324g Smelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.135g 0.477g Smelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Smelt Octopus
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
50%
Smelt
380%
Octopus
Mineral Summary Score
75%
Smelt
150%
Octopus

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Smelt
Smelt is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Smelt
Smelt is lower in Նատրիում (difference - 383mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Smelt
Smelt is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Octopus
Octopus is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.126g)
Which food is lower in glycemic index?
Octopus
Octopus is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in minerals?
Octopus
Octopus is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Octopus
Octopus is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Smelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175147/nutrients
  2. Octopus - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174249/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: