Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Spelt և Lablab սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Spelt and Lablab different?

  • Spelt is higher than Lablab in Մանգան, Վիտամին B3, Ֆոսֆոր, Պղինձ, Սելեն, Վիտամին B5, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Folate, total, and Վիտամին B1.
  • Spelt covers your daily need of Մանգան 109% more than Lablab.
  • Spelt contains 17 times more Վիտամին B3 than Lablab. Spelt contains 6.843mg of Վիտամին B3, while Lablab contains 0.411mg.

Spelt, uncooked and Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt types were used in this article.

Infographic

Spelt vs Lablab infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
7
:
3
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +518.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +317.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +48.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.5%
հավասար Երկաթ - 4.58
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +49.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +518.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +317.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +48.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.5%
հավասար Երկաթ - 4.58

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
9
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +205.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1565%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +238%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +521.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1025%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +205.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1565%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +238%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +521.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1025%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Spelt
4
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +319%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +527.3%
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +319%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +239.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +527.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Spelt
2
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1611.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +413.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.6%
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1611.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +413.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Lablab
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Lablab Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 20.69g Spelt
Սպիտակուցներ 14.57g 8.14g Spelt
Ճարպեր 2.43g 0.58g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 20.69g Spelt
Կալորիականություն 338kcal 117kcal Spelt
Օսլա 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g Spelt
Կալցիում 27mg 40mg Lablab
Երկաթ 4.44mg 4.58mg Lablab
Մագնեզիում 136mg 82mg Spelt
Ֆոսֆոր 401mg 120mg Spelt
Կալիում 388mg 337mg Spelt
Նատրիում 8mg 7mg Lablab
Ցինկ 3.28mg 2.85mg Spelt
Պղինձ 0.511mg 0.341mg Spelt
Մանգան 2.983mg 0.482mg Spelt
Սելեն 11.7µg 2.8µg Spelt
Վիտամին A 10IU 0IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0.27mg Spelt
Վիտամին B2 0.113mg 0.037mg Spelt
Վիտամին B3 6.843mg 0.411mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg 0.316mg Spelt
Վիտամին B6 0.23mg 0.037mg Spelt
Folate, total 45µg 4µg Spelt
Վիտամին K 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg 0.068mg Spelt
Տրեոնին 0.443mg 0.315mg Spelt
Իզոլեյցին 0.552mg 0.39mg Spelt
Լեյցին 1.07mg 0.691mg Spelt
Լիզին 0.409mg 0.556mg Lablab
Մեթիոնին 0.258mg 0.065mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.737mg 0.41mg Spelt
Վալին 0.681mg 0.422mg Spelt
Հիստիդին 0.36mg 0.233mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g 0.099g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 0.026g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g 0.245g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Lablab
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Spelt
10%
Lablab
Mineral Summary Score
119%
Spelt
59%
Lablab

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lablab
Lablab is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.307g)
Which food is lower in glycemic index?
Lablab
Lablab is lower in glycemic index (difference - 18)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: