Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Spelt և Soybean meal սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Spelt and Soybean meal different?

  • Spelt is higher in Վիտամին B3, however, Soybean meal is richer in Պղինձ, Երկաթ, Folate, total, Կալիում, Ֆոսֆոր, Մագնեզիում, Մանգան, Վիտամին B1, and Վիտամին B6.
  • Daily need coverage for Պղինձ from Soybean meal is 165% higher.
  • Spelt contains 3 times more Վիտամին B3 than Soybean meal. While Spelt contains 6.843mg of Վիտամին B3, Soybean meal contains only 2.587mg.

Spelt, uncooked and Soy meal, defatted, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Spelt vs Soybean meal infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +254.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +541.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +291.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +27.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 74% 514% 219% 301% 220% 1% 138% 667% 496% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +254.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +803.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +541.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +291.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +27.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +164.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +122.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +85%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +573.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 173% 58% 49% 119% 132% 228% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +164.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +122.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +85%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +573.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +237.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +211.7%
հավասար Ճարպեր - 2.39
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
49% 2% 36% 7% 6%
Սպիտակուցներ: 49.2 գ
Ճարպեր: 2.39 գ
Ածխաջրեր: 35.89 գ
Ջուր: 6.94 գ
Այլ: 5.58 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +237.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +211.7%
հավասար Ճարպեր - 2.39

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.409
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
16% 24% 61%
Հագեցած ճարպ: 0.268 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.409 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.045 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.409

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Soybean meal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Soybean meal Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 35.89g Spelt
Սպիտակուցներ 14.57g 49.2g Soybean meal
Ճարպեր 2.43g 2.39g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 35.89g Spelt
Կալորիականություն 338kcal 337kcal Spelt
Օսլա 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g Soybean meal
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g Spelt
Կալցիում 27mg 244mg Soybean meal
Երկաթ 4.44mg 13.7mg Soybean meal
Մագնեզիում 136mg 306mg Soybean meal
Ֆոսֆոր 401mg 701mg Soybean meal
Կալիում 388mg 2490mg Soybean meal
Նատրիում 8mg 3mg Soybean meal
Ցինկ 3.28mg 5.06mg Soybean meal
Պղինձ 0.511mg 2mg Soybean meal
Մանգան 2.983mg 3.8mg Soybean meal
Սելեն 11.7µg 3.3µg Spelt
Վիտամին A 10IU 40IU Soybean meal
Վիտամին A, RAE 0µg 2µg Soybean meal
Վիտամին E 0.79mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0.691mg Soybean meal
Վիտամին B2 0.113mg 0.251mg Soybean meal
Վիտամին B3 6.843mg 2.587mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg 1.976mg Soybean meal
Վիտամին B6 0.23mg 0.569mg Soybean meal
Folate, total 45µg 303µg Soybean meal
Վիտամին K 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg 0.653mg Soybean meal
Տրեոնին 0.443mg 1.952mg Soybean meal
Իզոլեյցին 0.552mg 2.18mg Soybean meal
Լեյցին 1.07mg 3.66mg Soybean meal
Լիզին 0.409mg 2.991mg Soybean meal
Մեթիոնին 0.258mg 0.606mg Soybean meal
Ֆենիլալանին 0.737mg 2.346mg Soybean meal
Վալին 0.681mg 2.243mg Soybean meal
Հիստիդին 0.36mg 1.212mg Soybean meal
Հագեցած ճարպ 0.406g 0.268g Soybean meal
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 0.409g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g 1.045g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Soybean meal
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Spelt
63%
Soybean meal
Mineral Summary Score
119%
Spelt
264%
Soybean meal

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Spelt
Spelt is lower in glycemic index (difference - 5)
Which food is lower in Շաքար?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.138g)
Which food is richer in minerals?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Soybean meal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172445/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: