Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12600%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2140%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12600%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +4100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +907.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +228%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +310%
հավասար Ջուր - 8.2
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +907.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +228%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +310%
հավասար Ջուր - 8.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Almond joy
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 54.51g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 4.13g Almond joy
Ճարպեր 8.21g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 82.57g 59.51g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 58.12g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 0g 5g Almond joy
Կալցիում 0mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.01mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 1mg Starburst
Ֆոսֆոր 5mg 112mg Almond joy
Կալիում 2mg 254mg Almond joy
Նատրիում 2mg 142mg Starburst
Պղինձ 0.012mg Starburst
Մանգան 0.015mg Starburst
Սելեն 0.8µg Starburst
Վիտամին A 1IU 42IU Almond joy
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 0.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg Starburst
Վիտամին B2 0.002mg Starburst
Վիտամին B3 0.005mg Starburst
Վիտամին B5 0.035mg Starburst
Folate, total 1µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Խոլեստերին 0mg 4mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Almond joy
Հագեցած ճարպ 7.778g 17.59g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
1%
Starburst
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 140mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.812g)
Which food is richer in vitamins?
Starburst
Starburst is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 9.78g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: