Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +8100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +337.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +8100%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3800%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +337.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2568.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +14100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16820%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +95.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2568.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +14100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16820%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +95.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +139.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +326.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +639.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +256.7%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +139.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +326.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +639.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +256.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Apple crisp
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 29.44g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 1.75g Apple crisp
Ճարպեր 8.21g 3.43g Starburst
Ածխաջրեր 82.57g 30.84g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 161kcal Starburst
Շաքար 58.12g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 0mg 35mg Apple crisp
Երկաթ 0.01mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 1mg 8mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 5mg 28mg Apple crisp
Կալիում 2mg 78mg Apple crisp
Նատրիում 2mg 351mg Starburst
Ցինկ 0mg 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0.012mg 0.071mg Apple crisp
Մանգան 0.015mg 0.13mg Apple crisp
Սելեն 0.8µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 1IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 0µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.33mg 0.38mg Apple crisp
Վիտամին C 58.7mg 2.2mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.002mg 0.081mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.005mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.035mg 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 1µg 16µg Apple crisp
Վիտամին K 2.1µg 4.1µg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.141g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 7.778g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 1.334g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
1%
Starburst
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 349mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 38.44g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.093g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: