Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +150%
հավասար Մագնեզիում - 1
հավասար Պղինձ - 0.012
հավասար Սելեն - 0.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +150%
հավասար Մագնեզիում - 1
հավասար Պղինձ - 0.012
հավասար Սելեն - 0.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +751%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.8%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +751%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0.41g 0g Starburst
Ճարպեր 8.21g 0g Starburst
Ածխաջրեր 82.57g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 408kcal 396kcal Starburst
Շաքար 58.12g 58.97g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Gumdrop
Կալցիում 0mg 3mg Gumdrop
Երկաթ 0.01mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 1mg
Ֆոսֆոր 5mg 1mg Starburst
Կալիում 2mg 5mg Gumdrop
Նատրիում 2mg 44mg Starburst
Պղինձ 0.012mg 0.012mg
Մանգան 0.015mg 0.01mg Starburst
Սելեն 0.8µg 0.8µg
Վիտամին A 1IU 0IU Starburst
Վիտամին E 0.33mg 0mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 0mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.002mg 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.005mg 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.035mg 0.012mg Starburst
Վիտամին B6 0mg 0.005mg Gumdrop
Folate, total 1µg 0µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg 0µg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 7.778g 0g Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
1%
Starburst
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 0.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 42mg)
Which food is lower in glycemic index?
Starburst
Starburst is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Starburst
Starburst is cheaper (difference - $1.6)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.778g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: