Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Teff և Ուրադ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Teff and Ուրադ?

  • Ուրադ has less Մանգան, Պղինձ, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Ցինկ, Վիտամին B1, Վիտամին B2, and Կալցիում than Teff.
  • Teff's daily need coverage for Մանգան is 384% higher.
  • Teff has 8 times more Վիտամին B6 than Ուրադ. Teff has 0.482mg of Վիտամին B6, while Ուրադ has 0.058mg.

We used Teff, uncooked and Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt types in this comparison.

Infographic

Teff vs Ուրադ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 66% 45% 67% 21% 1% 23% 47% 54% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +336%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +192.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +337.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +76%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 4% 38% 18% 29% 26% 14% 71% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +117.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +731%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +332.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +722.1%
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
8% 18% 73%
Սպիտակուցներ: 7.54 գ
Ճարպեր: 0.55 գ
Ածխաջրեր: 18.34 գ
Ջուր: 72.51 գ
Այլ: 1.06 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +332.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +722.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1931%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +198.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.5%
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
9% 7% 84%
Հագեցած ճարպ: 0.038 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.029 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.359 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1931%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +198.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Ուրադ
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Ուրադ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 11.94g Teff
Սպիտակուցներ 13.3g 7.54g Teff
Ճարպեր 2.38g 0.55g Teff
Ածխաջրեր 73.13g 18.34g Teff
Կալորիականություն 367kcal 105kcal Teff
Օսլա 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g Teff
Շաքար 1.84g 2.01g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 8g 6.4g Teff
Կալցիում 180mg 53mg Teff
Երկաթ 7.63mg 1.75mg Teff
Մագնեզիում 184mg 63mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 156mg Teff
Կալիում 427mg 231mg Teff
Նատրիում 12mg 7mg Ուրադ
Ցինկ 3.63mg 0.83mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.139mg Teff
Մանգան 9.24mg 0.412mg Teff
Սելեն 4.4µg 2.5µg Teff
Վիտամին A 9IU 31IU Ուրադ
Վիտամին A, RAE 0µg 2µg Ուրադ
Վիտամին E 0.08mg 0.15mg Ուրադ
Վիտամին C 1mg Ուրադ
Վիտամին B1 0.39mg 0.15mg Teff
Վիտամին B2 0.27mg 0.075mg Teff
Վիտամին B3 3.363mg 1.5mg Teff
Վիտամին B5 0.942mg 0.433mg Teff
Վիտամին B6 0.482mg 0.058mg Teff
Folate, total 94µg Ուրադ
Վիտամին K 1.9µg 2.7µg Ուրադ
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.078mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.262mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.385mg Teff
Լեյցին 1.068mg 0.625mg Teff
Լիզին 0.376mg 0.5mg Ուրադ
Մեթիոնին 0.428mg 0.11mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.44mg Teff
Վալին 0.686mg 0.423mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.211mg Teff
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.038g Ուրադ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.029g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 0.359g Teff
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Ուրադ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Teff
17%
Ուրադ
Mineral Summary Score
229%
Teff
35%
Ուրադ

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ուրադ
Ուրադ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.411g)
Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 0.17g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 43)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $1.5)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Ուրադ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172427/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: