Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Teff և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Teff vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +534.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +249%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +419.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +810.3%
հավասար Սելեն - 4.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +534.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +249%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +419.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +810.3%
հավասար Սելեն - 4.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +192.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +551.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +47.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.424
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +192.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +551.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +47.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.424

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Teff
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.1%
հավասար Ածխաջրեր - 80.39
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.1%
հավասար Ածխաջրեր - 80.39

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Teff
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20.5%
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +20.5%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Teff
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +11000%
հավասար Գլյուկոզա - 0.69
95% 2%
Օսլա: 36.56 գ
Սախարոզ: 0.62 գ
Գլյուկոզա: 0.73 գ
Ֆրուկտոզա: 0.47 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.01 գ
Գալակտոզա: 0 գ
97%
Օսլա: 72.58 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0.69 գ
Ֆրուկտոզա: 0.31 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 1.11 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +11000%
հավասար Գլյուկոզա - 0.69

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Pretzel
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 13.3g 10.04g Teff
Ճարպեր 2.38g 2.93g Pretzel
Ածխաջրեր 73.13g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 367kcal 384kcal Pretzel
Օսլա 36.56g 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.47g 0.31g Teff
Շաքար 1.84g 2.21g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 8g 3.4g Teff
Կալցիում 180mg 27mg Teff
Երկաթ 7.63mg 4.58mg Teff
Մագնեզիում 184mg 29mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 128mg Teff
Կալիում 427mg 223mg Teff
Նատրիում 12mg 1240mg Teff
Ցինկ 3.63mg 1.04mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.156mg Teff
Մանգան 9.24mg 1.015mg Teff
Սելեն 4.4µg 4.4µg
Վիտամին A 9IU 0IU Teff
Վիտամին E 0.08mg 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.39mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.27mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 3.363mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.942mg 0.322mg Teff
Վիտամին B6 0.482mg 0.074mg Teff
Folate, total 166µg Pretzel
Վիտամին K 1.9µg 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.097mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.25mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.407mg Teff
Լեյցին 1.068mg 0.757mg Teff
Լիզին 0.376mg 0.257mg Teff
Մեթիոնին 0.428mg 0.177mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.52mg Teff
Վալին 0.686mg 0.48mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.22mg Teff
Տրանս ճարպ 0.004g Teff
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0g 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g 0.063g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Teff
39%
Pretzel
Mineral Summary Score
229%
Teff
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 0.37g)
Which food is lower in Նատրիում?
Teff
Teff is lower in Նատրիում (difference - 1228mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $2.4)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.058g)
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: