Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Teff և Spelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Teff vs Spelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
8
:
2
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +209.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 401
հավասար Կալիում - 388
հավասար Ցինկ - 3.28
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +209.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 401
հավասար Կալիում - 388
հավասար Ցինկ - 3.28

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
4
:
8
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +89.5%
հավասար Վիտամին B1 - 0.364
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 8% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +89.5%
հավասար Վիտամին B1 - 0.364

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Teff
2
:
3
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 14.57
հավասար Ճարպեր - 2.43
հավասար Ածխաջրեր - 70.19
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
հավասար Սպիտակուցներ - 14.57
հավասար Ճարպեր - 2.43
հավասար Ածխաջրեր - 70.19

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Teff
1
:
2
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.406
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.406

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Teff
2
:
3
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +51400%
հավասար Սախարոզ - 0.59
95% 2%
Օսլա: 36.56 գ
Սախարոզ: 0.62 գ
Գլյուկոզա: 0.73 գ
Ֆրուկտոզա: 0.47 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.01 գ
Գալակտոզա: 0 գ
89% 8%
Օսլա: 53.92 գ
Սախարոզ: 0.59 գ
Գլյուկոզա: 0.84 գ
Ֆրուկտոզա: 0.24 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 5.15 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +51400%
հավասար Սախարոզ - 0.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Spelt
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Spelt Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 59.49g Teff
Սպիտակուցներ 13.3g 14.57g Spelt
Ճարպեր 2.38g 2.43g Spelt
Ածխաջրեր 73.13g 70.19g Teff
Կալորիականություն 367kcal 338kcal Teff
Օսլա 36.56g 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.47g 0.24g Teff
Շաքար 1.84g 6.82g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 8g 10.7g Spelt
Կալցիում 180mg 27mg Teff
Երկաթ 7.63mg 4.44mg Teff
Մագնեզիում 184mg 136mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 401mg Teff
Կալիում 427mg 388mg Teff
Նատրիում 12mg 8mg Spelt
Ցինկ 3.63mg 3.28mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.511mg Teff
Մանգան 9.24mg 2.983mg Teff
Սելեն 4.4µg 11.7µg Spelt
Վիտամին A 9IU 10IU Spelt
Վիտամին E 0.08mg 0.79mg Spelt
Վիտամին B1 0.39mg 0.364mg Teff
Վիտամին B2 0.27mg 0.113mg Teff
Վիտամին B3 3.363mg 6.843mg Spelt
Վիտամին B5 0.942mg 1.068mg Spelt
Վիտամին B6 0.482mg 0.23mg Teff
Folate, total 45µg Spelt
Choline, total 13.1mg Teff
Վիտամին K 1.9µg 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.132mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.443mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.552mg Spelt
Լեյցին 1.068mg 1.07mg Spelt
Լիզին 0.376mg 0.409mg Spelt
Մեթիոնին 0.428mg 0.258mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.737mg Spelt
Վալին 0.686mg 0.681mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.36mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.406g Spelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.445g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 1.258g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g 0.065g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Spelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Teff
32%
Spelt
Mineral Summary Score
229%
Teff
119%
Spelt

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 4.98g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 63)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Spelt
Spelt is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Spelt
Spelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.043g)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: