Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Tempeh և Teff սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Tempeh and Teff?

  • Tempeh has less Մանգան, Երկաթ, Պղինձ, Վիտամին B1, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Ցինկ, Վիտամին B6, and Վիտամին B5 than Teff.
  • Teff's daily need coverage for Մանգան is 345% higher.
  • Tempeh has 6 times more Հագեցած ճարպ than Teff. Tempeh has 2.539g of Հագեցած ճարպ, while Teff has 0.449g.

We used Tempeh and Teff, uncooked types in this comparison.

Infographic

Tempeh vs Teff infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tempeh
1
:
9
Teff
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +127.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +218.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +610.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 427
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 34% 102% 58% 114% 37% 2% 32% 187% 170% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +127.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +218.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +610.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 427

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tempeh
5
:
7
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +238.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +124.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 20% 83% 50% 17% 50% 18% 10% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +238.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +124.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Tempeh
3
:
2
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +576.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +857.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.3%
20% 11% 8% 60%
Սպիտակուցներ: 20.29 գ
Ճարպեր: 10.8 գ
Ածխաջրեր: 7.64 գ
Ջուր: 59.65 գ
Այլ: 1.62 գ
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +576.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +857.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Tempeh
2
:
1
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +444.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +301.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.3%
25% 32% 43%
Հագեցած ճարպ: 2.539 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.205 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.3 գ
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +444.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +301.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tempeh Teff
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tempeh Teff Opinion
Զուտ ածխաջրեր 7.64g 65.13g Teff
Սպիտակուցներ 20.29g 13.3g Tempeh
Ճարպեր 10.8g 2.38g Tempeh
Ածխաջրեր 7.64g 73.13g Teff
Կալորիականություն 192kcal 367kcal Teff
Օսլա 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g Teff
Շաքար 1.84g Tempeh
Բջջանյութ(Fiber) 8g Teff
Կալցիում 111mg 180mg Teff
Երկաթ 2.7mg 7.63mg Teff
Մագնեզիում 81mg 184mg Teff
Ֆոսֆոր 266mg 429mg Teff
Կալիում 412mg 427mg Teff
Նատրիում 9mg 12mg Tempeh
Ցինկ 1.14mg 3.63mg Teff
Պղինձ 0.56mg 0.81mg Teff
Մանգան 1.3mg 9.24mg Teff
Սելեն 0µg 4.4µg Teff
Վիտամին A 0IU 9IU Teff
Վիտամին E 0.08mg Teff
Վիտամին B1 0.078mg 0.39mg Teff
Վիտամին B2 0.358mg 0.27mg Tempeh
Վիտամին B3 2.64mg 3.363mg Teff
Վիտամին B5 0.278mg 0.942mg Teff
Վիտամին B6 0.215mg 0.482mg Teff
Folate, total 24µg Tempeh
Վիտամին B12 0.08µg Tempeh
Վիտամին K 1.9µg Teff
Տրիպտոֆան 0.194mg 0.139mg Tempeh
Տրեոնին 0.796mg 0.51mg Tempeh
Իզոլեյցին 0.88mg 0.501mg Tempeh
Լեյցին 1.43mg 1.068mg Tempeh
Լիզին 0.908mg 0.376mg Tempeh
Մեթիոնին 0.175mg 0.428mg Teff
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.698mg Tempeh
Վալին 0.92mg 0.686mg Tempeh
Հիստիդին 0.466mg 0.301mg Tempeh
Հագեցած ճարպ 2.539g 0.449g Teff
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.205g 0.589g Tempeh
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.3g 1.071g Tempeh
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tempeh Teff
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Tempeh
33%
Teff
Mineral Summary Score
73%
Tempeh
229%
Teff

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tempeh
Tempeh is lower in Շաքար (difference - 1.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tempeh
Tempeh is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Teff
Teff is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.09g)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 15)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tempeh - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174272/nutrients
  2. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: