Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +868.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +868.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.6%
հավասար Ածխաջրեր - 91.6
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.6%
հավասար Ածխաջրեր - 91.6

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Flan
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 1.59g 0g Tootsie roll
Ճարպեր 3.31g 0g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 91.6g Flan
Կալորիականություն 387kcal 348kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Tootsie roll
Կալցիում 36mg 24mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 0.08mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 0mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 1mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 153mg Flan
Նատրիում 44mg 432mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.04mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0.015mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.007mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 21.3µg Flan
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0mg Tootsie roll
Folate, total 9µg 0µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Flan
Հագեցած ճարպ 0.967g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
0%
Flan
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 388mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 56.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.967g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: