Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +430%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +575%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +97%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +582.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +430%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +575%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +97%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +582.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -79.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +845.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2980.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +5125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1366.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +469.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +845.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2980.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +5125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +206%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1366.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +601.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12325%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +505%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +715.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +601.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12325%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +505%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +715.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.4

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 64.1g Apricot jam
Սպիտակուցներ 4.91g 0.7g Twix
Ճարպեր 24.85g 0.2g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 64.4g Twix
Կալորիականություն 502kcal 242kcal Twix
Շաքար 48.25g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0.3g Twix
Կալցիում 106mg 20mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.49mg Twix
Մագնեզիում 27mg 4mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 3mg Twix
Կալիում 186mg 77mg Twix
Նատրիում 198mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 1.06mg 0.06mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.1mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.04mg Twix
Սելեն 4.3µg 2µg Twix
Վիտամին A 67IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 20µg 10µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0.13mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.155mg 0mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.022mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.036mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.02mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.02mg Twix
Folate, total 26µg 1µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg 0.4mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 0µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Apricot jam
Տրանս ճարպ 0.342g Apricot jam
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 0g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
32%
Twix
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 25)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 4.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 158mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.95g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: