Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.9%
հավասար Մագնեզիում - 28
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.9%
հավասար Մագնեզիում - 28

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +19.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.21
հավասար Վիտամին B5 - 0.26
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +19.6%
հավասար Վիտամին B2 - 0.21
հավասար Վիտամին B5 - 0.26

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.1%
հավասար Ճարպեր - 23.68
հավասար Ածխաջրեր - 63.23
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.1%
հավասար Ճարպեր - 23.68
հավասար Ածխաջրեր - 63.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +32.2%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +32.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Whatchamacallit
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 61.33g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 24.85g 23.68g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 63.23g Twix
Կալորիականություն 502kcal 494kcal Twix
Շաքար 48.25g 48.86g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 106mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.81mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 27mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 105mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 186mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 198mg 299mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.43mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.12mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 4.3µg 0.7µg Twix
Վիտամին A 67IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 20µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 0.74mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.6mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.155mg 0.11mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 1.109mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.265mg 0.26mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 26µg 18µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 20.9mg 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 5.6µg 4.3µg Twix
Խոլեստերին 7mg 12mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g 0.12g Whatchamacallit
Հագեցած ճարպ 18.96g 17.04g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
32%
Twix
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.92g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 0.61g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 101mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: