Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +762.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +600%
հավասար Նատրիում - 193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +762.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +600%
հավասար Նատրիում - 193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +552.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +771.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +552.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +771.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1832.9%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1832.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Oh henry
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 63.6g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 2.64g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 79.37g 65.5g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 462kcal Oh henry
Շաքար 51.35g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 1.9g Oh henry
Կալցիում 8mg 69mg Oh henry
Երկաթ 0.28mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 24mg 140mg Oh henry
Կալիում 37mg 259mg Oh henry
Նատրիում 195mg 193mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg Oh henry
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg Oh henry
Folate, total 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 0mg 7mg Twizzlers
Տրանս ճարպ 0.05g Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 9.6g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.06g)
Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 5.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: