Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +380%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1750%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +380%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1750%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +461%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +76.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +211%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +461%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +76.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +211%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Starburst
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 2.3g 0.41g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 8.21g Starburst
Ածխաջրեր 79.37g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 347kcal 408kcal Starburst
Շաքար 51.35g 58.12g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0g Twizzlers
Կալցիում 8mg 0mg Twizzlers
Երկաթ 0.28mg 0.01mg Twizzlers
Մագնեզիում 1mg Starburst
Ֆոսֆոր 24mg 5mg Twizzlers
Կալիում 37mg 2mg Twizzlers
Նատրիում 195mg 2mg Starburst
Պղինձ 0.012mg Starburst
Մանգան 0.015mg Starburst
Սելեն 0.8µg Starburst
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 0mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg Starburst
Վիտամին B2 0.002mg Starburst
Վիտամին B3 0.005mg Starburst
Վիտամին B5 0.035mg Starburst
Folate, total 1µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 7.778g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
16%
Starburst
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 6.77g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.238g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 193mg)
Which food is richer in vitamins?
Starburst
Starburst is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: