Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +153.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +153.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +192%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
հավասար Վիտամին A - 142
հավասար Վիտամին B6 - 0.04
հավասար Վիտամին K - 4.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +192%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +182.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
հավասար Վիտամին A - 142
հավասար Վիտամին B6 - 0.04
հավասար Վիտամին K - 4.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +359.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +590.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +105%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1969.4%
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +359.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +590.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +105%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1969.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +183.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.8%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +183.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Apple crisp
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 29.44g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 1.75g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 3.43g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 30.84g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 161kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.4g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 35mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.82mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 8mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 28mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 78mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 351mg Whatchamacallit
Ցինկ 0.43mg 0.18mg Whatchamacallit
Պղինձ 0.12mg 0.071mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg 0.13mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 134IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 38µg 29µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.38mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.11mg 0.083mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.081mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 0.846mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.092mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0.04mg
Folate, total 18µg 16µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 4.1µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 0mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.12g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 17.04g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 1.334g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Նատրիում (difference - 52mg)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 29.18g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.355g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: